Frida Rasmussen – Medlem av kontrollkomiteen

Mitt år i kontrollkomiteen har vært utrolig lærerikt. Jeg har lært organisasjonen å kjenne på en helt ny måte, og samtidig også utviklet mine egne ferdigheter innenfor kommunikasjon, tolkning og organisering. Frem til 12. mars hvor hverdagen ble litt annerledes har læringskurven vært bratt, nå er læringskurven bratt for alle fordi dette er nytt. Etter 12. mars har jeg sammen med resten av KK fått se hvilke utfordringer organisasjonens vedtekter bør og må ta høyde for. Vi har måttet være både fleksible og bastante i tolkningen av vedtektene og organisasjonens vedtak. Jeg ønsker å fortsette dette arbeidet, ta med meg tilbakemeldingene fra representantene i organisasjonen og sørge for at grunnlaget er til rette for arbeidet AU og representantene skal gjøre. Jeg håper jeg er tilliten verdig til et nytt år i KK og får muligheten til å skaffe meg mer kunnskap, samt bruke kunnskapen jeg har opparbeidet det siste året.


 

Kandidater som meldte seg etter fristen for å bli vurdert av valgkomiteen:

 

Mikkel Sibe – Medlem av kontrollkomiteen

Hei, mitt navn er Mikkel Sibe. Jeg er 21 år og studerer til å bli barnehagelærer. Fra tidligere har jeg en bakgrunn innen medier og kommunikasjon, hvor mine kunnskaper innen skriving, kommunikasjon og samhandling ble videre utviklet. Samt er jeg både engasjert og jeg har jobbet mye med at lover og regler i forhold til barn og unge skal overholdes, da opp mot blant annet barnevern. Jeg har gjennom dette arbeid måtte være fleksibelt og stått på mitt i enkeltsaker, noe jeg mener er relevant kompetanse for å nå kunne sitte i Kontrollkomiteen.

Etter å ha blitt inkludert i Studentparlamentet på Oslomet, da spesielt innen Kontrollkomiteen, har jeg kjent på enorm lyst til å videre utvikle min kunnskap innen studentdemokratiet. Per nå sitter jeg som studentrepresentant i klagenemda og skikkethetsnemda.

Jeg ønsker å kunne bygge på den kunnskapen jeg allerede har, samt fortsette det arbeid som Velferdtingets kontrollkomite allerede har startet. Videre ønsker jeg å bygge på, samt legge til grunn for det arbeid som AU og andre representanter skal gjennomføre. Jeg har et brennende engasjement for at enkeltsaker og annet skal gjennomføres på riktig grunnlag, og håper jeg er tillit verdig til å få sitte i Velferdstingets kontrollkomite.


Det er én -1- resterende plass til kontrollkomiteen.