Markus Berg – Medlem av Velferdstinget Kulturstyre

Jeg ønsker å stille til Kulturstyret for å være md i behandlingen av søknader til støtte for aktiviteter og arrangementer, jeg håper også på å kunne bringe opp interessen til de mindre skolene og hjelpe til med å utfylle kulturstyrets oppgaver!

 

Marissa Liu – Medlem av Velferdstinget Kulturstyre

Hei! Mitt navn er Marissa og jeg tar bioingeniørstudiet på OsloMet, men har også en fullført bachelor i Psykologi fra UiO.

Fra både studiet mitt i psykologi og via studentlivet har jeg fått innsyn i hvor viktig studentkulturen er for studentene og våres mentale helse, og jeg ønsker å stille til gjenvalg til Kulturstyret for å kunne være med på et viktig arbeid som sikrer en god og rettferdig fordeling av midler til mangfoldet av studentforeningene vi har her i Oslo. Min hjertesak i Kulturstyret er å sørge for at midlene til Kulturstyret når ut til størst mulig mangfold av studenter ved å feks. gå inn for en handlingsplan der vi oversetter informasjon om Kulturstyret til engelsk for å få med studentforeningene som hovedsakelig operer på engelsk eller andre språk.

Mine kvalifikasjoner inkluderer blant annet at jeg har sittet i Kulturstyret i 2 år, og stor trivdes med det. Samt, at jeg via både jobb og studentaktiviteter har jobbet mye med dokumenter og vedtekter.
Derfor håper jeg at jeg får deres tillit til å sitte i 2 år til!
Godt valg! :)

 

Isak Grov Diesen – Medlem av Velferdstinget Kulturstyre

Mitt navn er Isak Grov Diesen, 24 år fra Oslo. Studerer Master i estetiske fag studieretning drama og teaterkommunikasjon 1. året. Skal det neste året sitte som fagpolitisk ansvarlig i AU på OsloMet, men vil likevel ta meg tid til Kulturstyret. Siden 2018 har jeg sittet enten som vara eller vara med opprykk til fast representant i Kulturstyret. Jeg stiller til fast representant for de neste 2 årene. De siste årene i Kulturstyret har vært givende og jeg har lært mye om hvordan ulike foreninger fungerer, hva slags studentforeninger som finnes og om foreningsøkonomi. Jeg stiller til Kulturstyret fordi jeg ønsker å jobbe videre med å gi midler til små og store foreninger. Jeg vil også sitte videre i et verv som har vært for meg veldig givende for min egen del. Jeg er opptatt av at studentforeninger ikke skal være redd for å søke om midler og at vi skal bli enda mer synlige på de mindre utdanningsinstitusjonene. Ellers godt valg til alle sammen! <3

 

Tiril Aune Førland – Medlem av Velferdstinget Kulturstyre

Etter å ha vært vara i Kulturstyret siden høsten 2020, så har jeg lært mye og ønsker å fortsette som ordinært medlem. Jeg håper å kunne bidra med god arbeidsinnsats og engasjement.

 

Simon Omsland Zakariassen – Medlem av Velferdstinget Kulturstyre 

Hei!

Jeg er en sosial 21-åring med øye for god organisering. Foreninger og arrangementer er kanskje noe av det viktigste med å være student, for det er her mye av motivasjonen og livsmestringen hentes inn til resten av ukene og livet ellers. Da er det viktig av vi har noen som vet litt om hvordan det er på bakkenivå, og som har litt peil på hva det vil si å arrangere. Det handler om å skape ny mening i folks liv på sitt største, og å passe på at folk drikker nok vann underveis mens alt det gøye skjer på sitt mest hverdagslige.

Jeg tror jeg er et individ som vet hva det vil si å være del av et fellesskap. Jeg tror jeg er en som kommer til å hjelpe oss til å fordele best, slik at vi alle kan få mest mulig ut av pengene. Jeg tror jeg har erfaring som gjør det lettere å spotte de arbeid som kan endre liv, og hva som kun er koselig for de få.

Jeg har hittil i livet vært med i både styret i ungdomskoret mitt og i det lokale idrettslaget, og har vært sentral i å arrangere lokalt juleball i hjembyen i flere år før corona.

Jeg tror virkelig at jeg har noe å komme med inn i dette styret. Jeg skal ikke skuffe!