Constance Thuv – Medlem av Velferdstingets Valgkomité

Går på Handelshøyskolen BI, og sitter som studentpolitisk leder i ledelsen til studentorganisasjonen BISO. Er derfor delegasjonsleder for VT, og ønsker å bidra det neste året ved å sitte som medlem i valgkomiteen.

 

Axel Klanderud – Medlem av Velferdstingets Valgkomité

Kjære Velferdsting.

Etter å både ha sittet som representant i VT og på heltid i arbeidsutvalget føler jeg ikke min tilknytning til VT er over helt enda.

De neste årene og veien videre etter koronapandemien blir svært viktige for studentene i Oslo og omegn. For å få til en best mulig overgang tilbake til normalen og videreutvikling av Oslo og omegn som gode steder å leve for studenter er vi avhengige av at gode og velegnede kandidater sitter i vervene som skal representere studentene. Jeg ønsker ved å stille til valgkomiteen å bidra til at VT fremover kan ha gode valgprosesser og finne gode kandidater til de ulike vervene VT skal velge.

 

Knut André Sande – Medlem av Velferdstingets Valgkomité

Mitt navn er Knut, jeg er 24 år og kommer fra Sandnes. Jeg har engasjert meg lenge i ungdoms- og studentpolitikken, og mener jeg har mye å bidra med i Valgkomitéen til Velferdstinget. Jeg studerer rettsvitenskap ved det juridiske fakultet på UiO, og har fra før en bachelorgrad i rettsinformatikk. De siste fire årene har jeg ledet Europeisk Ungdom (inkludert Europeiske Studenter) og vært styremedlem i Europabevegelsen i Norge. I tillegg har jeg blant annet vært fast representant i Studentparlamentet ved UiO (for Liberal liste) og sitter nå i Velferdstinget. Til høsten fullfører jeg flere av de vervene jeg har, og har god tid til et verv som valgkomité-medlem. Jeg er godt kjent med valg i organisasjoner, og vil bidra til en ryddig og ordentlig valgprosess, og at valgkomitéen er tydelig i sin kommunikasjon.