Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Kjære Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jeg heter Karl Magnus, og jeg ber om deres tillit til å lede dere gjennom det neste studieåret.

Jeg kommer fra Inderøy i Trøndelag, har studert utøvende kunst på Oslo Kunstfagskole, prøvd meg (og feila) på kunsthistorie ved UiO, og er nå til slutt utdannet vernepleier fra OsloMet. I tillegg til flere runder i studenttilværelsen har jeg lang og bred erfaring fra organisatorisk og politisk arbeid, og det ble naturlig for meg å engasjere meg i studentpolitikken når jeg ble student igjen. Våren 2021 ble jeg valgt inn som fast representant i Studentparlamentet ved OsloMet, og det siste året har jeg fått bruke og utvikle min erfaring som Studentparlamentets leder. Jeg har også sittet på OsloMet-benken i Velferdstinget i Oslo og Akershus fra høsten 2021 og hele 2022, samt vært medlem i Norsk studentorganisasjons Velferds- og Likestillingspolitiske komité den siste perioden. Å kjempe for rettighetene og behovene til mine medstudenter og de studentene som kommer etter oss har vært utrolig givende, og det har vært et privilegium å kunne gjøre dette på fulltid det siste året. Det neste året ønsker jeg å bruke min erfaring på å jobbe på fulltid for å fremme velferdspolitiske saker for våre studenter i vår region.

Det er mye å bli irritert på og motivert av i det studentpolitiske arbeidet. En av hovedmotivasjonene mine er rammene som avgjør hvor mulig der er å kunne være student, nemlig studentenes velferdstilbud. Være det seg tilgang på et trygt og tilgjengelig sted å bo, tilgang på lavterskel psykisk helsetilbud og spesialisert behandling, eller tilgang på sosiale, sportslige og kulturelle arenaer. Studenter trenger gode rammer for å studere og utvikle sin faglige kompetanse, men de trenger også gode rammer for å ha en fritid de kan nyte og utvikle seg personlig.

Som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus vil jeg bry meg like mye om de små sakene som de store potensielle gjennomslagene. Jeg vil samarbeide med de jeg må og påvirke de jeg kan for å løfte studenthverdagen for våre studenter. Gjennom mine år i frivillige organisasjoner, politikken og de siste årene som medlem av rådet for Kjønns- og Seksualitetsmangfold i Oslo, har jeg gode erfaringer med å jobbe tverrpolitisk for å påvirke prosesser, og med min politiske forståelse og nysgjerrighet vil jeg kunne møte politikere i kommuner og fylker med trygghet.

Jeg vil kanskje ikke ha makt til å heve studiestøtta, men jeg vil ha makt til å kjempe for at studentvelferdstilbudene blir så tilgjengelige og rimelige som mulig slik at våre studenter kan jobbe litt mindre ved siden av studiene og nyte kvalitetstid med sine nære, se den serien de ønsker eller nyte litt mer tid i sola uten å være redd for økonomiske konsekvenser og innlevering av arbeidskrav.

Om jeg får tillit til å være deres leder så skal jeg ikke bare lede an i arbeidet for velferdstilbudene for en enorm studentmasse, jeg skal også lede et arbeidsutvalg. For bare noen år siden innså ikke jeg at jeg selv hadde lederpotensiale. Men gjennom studiene ble det mer og mer naturlig for meg å ta ledende ansvar i gruppearbeid, kollokvier og seminarer under studiene, hvor jeg var opptatt av å være samlende og at alle skulle anerkjennes, ansvarliggjøres og medvirke i arbeidet. I tillegg bydde vernepleierutdannelsen jeg har tatt på bevissthet rundt god rolleforståelse og videreutvikling av relasjonelle ferdigheter, som er viktig i å lede et team som skal jobbe sammen samtidig som vi har ulike ansvarsområder som en på mange måter skal lede seg selv i.

Det siste året har jeg vokst mye, både personlig og profesjonelt, i rollen som leder av et Arbeidsutvalg og et Studentparlament. Jeg håper jeg kan få deres tillit til å bruke min empati, erfaring, innsikt og mangfoldskompetanse til å løse nye og spennende utfordringer som leder av Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Godt valg!

Pressebilde