Kontaktinformasjon:
e-mail: nestleder@studentvelferd.no
tlf.:
Instagram: