Kontaktinformasjon:
e-mail: politikk@studentvelferd.no
tlf.: