Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Hei!

Jeg heter Kotryna og jeg er 23 år gammel. Jeg studerer juss ved UiO og for øyeblikket er jeg på fjerde året av studiet. Jeg stiller til verv fordi jeg ønsker å bidra til et åpent og inkluderende studentmiljø da jeg synes at trivsel og læring går hånd i hånd. Studietiden skal være lærerik, men også minnerik, sosial og aktiv. Jeg synes at et styreverv i Velferdstinget er en plattform som kan åpne for muligheten til å påvirke og gjøre endringer på alle planer.

Studentpolitikken har alltid vært viktig for meg. Jeg har hatt styreverv i flere studentforeninger, blant annet ELSA Oslo og Amnesty Jus Oslo, og jeg trivdes veldig godt i rollen som studentrepresentant. Velferdstinget i Oslo og Akershus fatter mange overordnede avgjørelser vedrørende studenter og deres velvære, og det er svært motiverende å kunne få muligheten til å påvirke og gjøre endringer på vegne av studentene. Det virker også utrolig lærerikt å jobbe i en så stor og omfattende organisasjon som Velferdstinget.

Jeg ser på meg selv som ansvarsbevisst, utadvendt og pålitelig. Ved siden av studiet jobber jeg som namsfullmektig ved Felles enhet for sivil rettspleie i Oslo Politidistrikt. Jeg har derfor god erfaring med å jobbe effektivt og strukturert. Som jusstudent er jeg dessuten opptatt av detaljer og har stort fokus på informasjonsformidling. Jeg tror således at erfaringene mine gjør meg godt egnet til dette vervet. Dessuten er et godt arbeidsmiljø veldig viktig for meg og jeg prøver å bidra til det selv ved å ha fokus på god kommunikasjon.

For meg er det viktig at studentenes stemmer blir hørt og deres rettigheter blir ivaretatt. Jeg er også opptatt av klima og miljø og jeg synes at det er viktig at det iverksettes bærekraftige tiltak i alle ledd av organisasjonen. Jeg ønsker å påvirke, være ærlig og sett på som en ressurs. Jeg tror at det å være et styremedlem i Velferdstinget vil utfordre evner til å sette seg raskt inn i saker, ikke være redd for å bevege seg ut på ukjente territorier og kunne se helheten – noe jeg mener jeg har evne til.