Hei!

Jeg ønsker å representere studentene tilknyttet SiO i en krevende periode både for studentene og for samskipnaden. Jeg ønsker å prioritere studenthelse og studentøkonomi, samt at SiOs tjenestetilbud skal holde åpent i så stor utstrekning som mulig. Prioriteringen av helse, økonomi og åpne tjenester handler for meg om å prioritere studentenes trygghet og trivsel i perioden fremover.

Litt om meg: Jeg studerer Master i rettsvitenskap på UiO, og har en mastergrad i Organisasjon, ledelse og arbeid fra før. Ja, det er litt rart, men det var bare sånn det ble. Jeg er forhåpentligvis ferdigstudert om 2 år, og vil derfor være heltidsstudent i perioden jeg stiller til. Jeg studerer nå i sentrum av Oslo, som jeg tenker er positivt for styrets sammensetning. Som person er jeg uredd, vennlig, lydhør og trygg. Jeg opplever at det er viktige egenskaper ved en styrerepresentant.

Jeg har også lang erfaring fra studentpolitikk. I 2017-2018 satt jeg i arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiO, og hadde rollen som universitetsstyrerepresentant. Det første jeg gjorde som studentpolitiker var faktisk å være vara for Samfunnsviterlista, en liste som ikke eksisterer lenger dessverre, i Velferdstinget. Etter mitt første møte, satt jeg som representant i VT nesten tre år, fra tidlig 2015 til sent 2017. Jeg har i tillegg lang og bred styreerfaring, som gjør at jeg vil sette meg raskt inn i rollen og bidra til styrets arbeid. Erfaringen er fra eksempelvis fakultetsstyret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet, der jeg satt i tre år. Dette i tillegg til erfaringen min fra universitetsstyret ved Universitetet i Oslo. Erfaringene er mange, og jeg tar de med meg inn i rollen som styrerepresentant.

Hovedstyret er ansvarlig for retningen til SiO. Hvilke tjenester som holder åpent, hvor lang ventetid det er på helsetjenester, hvilket kostnadsnivå tjenestene ligger på og hva som vektlegges i beslutningsprosesser er prioriteringer som former retningen. Jeg vil som deres styrerepresentant prioritere studentøkonomi, studenthelse og at SiO holder åpent i perioden som kommer. Samfunnet er inne i en svært krevende periode, og det er mange studenter som sliter. SiO må prioritere enda hardere enn tidligere. Jeg mener SiO skal fokusere på tjenestene som bidrar til å trygge studentene i perioden som kommer. Slik kan vi sikre at studentene fortsetter å kjenne på trivsel og mestring i egen hverdag. Det innebærer at tjenestilbudene holder åpent, at helsetjenestene har kort ventetid og ikke blir for dyre og at serveringsstedene holder åpent med et variert og rimelig utvalg.

Jeg håper på Velferdstingets tillit, og at dere tar kontakt med meg om dere lurer på noe!