Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Heisann!

Jeg heter Kristine, og jeg stiller til nestleder i arbeidsutvalget i Velferdstinget. Jeg har sittet i Velferdstinget som representant siden 2021, mens jeg har tatt en master i Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. Jeg tok nylig mine første skritt oppe på medisinsk fakultet, men kjenner likevel at jeg over tid har samlet opp så mye engasjement for studentenes at jeg nå vil sette studiene på pause for å tale deres sak i et år.

Jeg har over tid opparbeidet meg grundig og god erfaring fra flere deler av studentpolitikken og studentfrivilligheten, som jeg mener kan komme Velferdstinget til gode i året som kommer. Jeg har drevet med en del endringsledelse innenfor organisasjoner som har og har hatt både små og store utfordringer. Jeg er sånn sett kjent som litt av et motgangsstyremedlem, en som står i det når ting er vanskelig. Et av trekkene som følger med dette er at jeg ikke nøler med å identifisere, og å ta tak i utfordringer i en organisasjon.

Mest av alt er jeg en person som liker å knytte sammen mennesker med felles interesser, og jeg håper jeg får bli med i et arbeidsutvalg som vil jobbe for å samle studentene under felles kampsaker i året som kommer. Jeg håper også å kunne spre ordet om Velferdstinget slik at de som er engasjerte i eksempelvis foreningslivet og studentidretten opplever at Velferdstinget er et sted for dem òg. Jeg håper å gjøre et arbeid for studentene i Oslo og i Akershus, som er betydningsfullt og bra for oss alle.

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
– I løpet av det neste året er det viktig at man forankrer den rettede planen for studenthuset i sentrum. Jeg ønsker å bistå foreningen Studentrum, og sikre at studentenes interesser ivaretas videre i utformingen av huset. Jeg tror studentinvolvering, spesielt med tanke på fagorientert engasjement kan være en måte å koble den gjengse student på prosjektet.

– Jeg ønsker i løpet av det neste året å se litt inngående på de politiske og organisatoriske dokumentene i Velferdstinget. Målet er å, over tid, strukturere disse slik at de blir enklere å forholde seg til som arbeidsdokumenter.

– I vervet ønsker jeg at vi skal se på hvilke gjennomslag Velferdstinget kan få gjennom valgprogrammene til partiene. Neste år er det stortingsvalg, og jeg mener Velferdstinget kan få gode gjennomslag ved å følge tett opp om andre og tredje høringsrunde for valgprogrammene til partiene. Her er det viktig å jobbe for at vår interessepolitikk blir en del av partienes realpolitikk.