Søknadsfrister for Kulturstyret 2024

 

Søknadsfrist Møtedato Kommentar
7. januar 2024 21. januar 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 29. januar
30. januar 2024 13. februar 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 20. februar
14. februar 2024 28. februar 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 6. mars
6. mars 2024 20. mars 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 27. mars
Hyttesøknader skal leveres til denne fristen
10. april 2024 24. april 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 1. mai
23. mai 2024 6. juni 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 13. juni
Studiestartsøknader skal leveres til denne fristen
18. august 2024 1. september 2024 Enkeltarrangementer kan tidligst ta plass 8. september

Flere møtedatoer for høstsemesteret vil publiseres i begynnelsen av september 2024. Kulturstyret avholder ca. ett møte per måned.

Mange søknader får avslag fordi dokumenter mangler eller ikke er lesbare. Foreningene bes sette seg inn i tildelingskriteriene før søknad sendes inn. Ta heller kontakt med oss eller SiO Foreninger én gang for mye ved uklarheter.