I. Samlende foreninger

Kulturstyret skal prioritere foreninger som utgjør tyngdepunktet i sitt miljø.

II. Flest mulig SiO-studenter

Kulturstyret vil prioritere søkere som involverer mange av SiOs studenter og flere av SiOs utdanningsinstitusjoner.

III. Forutsigbarhet

Kulturstyret ønsker å legge vekt på søkers historikk i sin vurdering, god drift over tid vil premieres. Avvik fra dette punktet vil bli begrunnet.

IV. Bredde på Kulturtilbudet

Kulturstyret ønsker å jobbe for bredde i studentkulturen, spesielt ved å prioritere foreninger som inkludere internasjonale studenter eller studenter med særskilte behov. Nye foreninger som gir et kvalitativt nytt tilbud eller dekker nye behov vil premieres.