Tildelingskriterier finnes her: Kulturstyrets dokumenter.