Etter et intenst år som direktør i Det Norske Studentersamfund har jeg fått god kjennskap til studenters ønsker og behover utover de jeg selv har og har hatt som student. Jeg ønsker å ta med meg dette og alle andre erfaringer jeg har gjort meg i studentverdenen inn til SiO og gjøre studentene stole over å ha et hovedstyre som representerer nettopp dem. Jeg har også to år bak meg på studiet i offentlig administrasjon og ledelse og er godt kjent med saksgangen i beslutningsprosesser i instanser som denne.