Jeg stiller til SiOs hovedstyre fordi jeg ønsker å bruke erfaringen og kunnskapen min for å bidra til at alle skal ha et trygt og godt studiemiljø gjennom hele studietiden. Hjertesakene mine i studentpolitikken har siden jeg begynte å engasjere meg i 2016 vært studentvelferd, læringsmiljø, og krysningspunktet mellom disse. Dette krysningspunktet er noe diffust, men angår oss alle og er noe SiO jobber med hver dag i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. Å få lov til å jobbe strategisk med dette vil være en drøm!

Som styremedlem vil jeg være en pådriver for at SiO skal være en synlig og relevant aktør. I dag er SiO en samskipnad som tilbyr mye bra, og som stort sett er tilstede for de aller fleste studentene i Oslo og Akershus, så lenge man vet at de er der. Jeg mener at det ikke bare skal være studenter som aktivt oppsøker SiO som skal føle at samskipnaden er der for dem.

Av relevant erfaring for dette vervet vil jeg trekke frem erfaringen min fra arbeidsutvalget i Velferdstinget i Oslo og Akershus, studentutvalgsleder og fakultetsstyremedlem ved Humanistisk fakultet på UiO, Frogn kommunestyre og hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker der. I tillegg har jeg vært aktiv i flere studentforeninger ved UiO og Chateau Neuf, AUF, Arbeiderpartiets studentlag og NTL Ung.

Jeg er godt vant med å jobbe med store strategidokumenter og langtidsbudsjetter, og i løpet av tiden min i Velferdstinget opparbeidet jeg meg en god forståelse for hvordan SiO fungerer som konsern og hovedstyrets rolle oppi det hele.

Dersom jeg får deres tillit til å være styremedlem vil jeg bruke erfaringen jeg har fra studentpolitikken, politikken og organisasjonslivet til å jobbe med å styrke studentvelferden i Oslo og Akershus i årene som kommer.