Mitt navn er Marius, jeg studerer medievitenskap på Universitetet i Oslo, og jeg stiller til SiOs hovedstyre. Mine hjertesaker i studentpolitikken har siden jeg begynte å engasjere meg i 2016 vært studentvelferd, læringsmiljø og krysningspunktet mellom disse. Jeg stiller fordi jeg vil bidra til at alle skal ha et trygt og godt studiemiljø gjennom hele studietiden.

Jeg ønsker også å være en pådriver for at SiO skal være en synlig og relevant aktør. SiO er en samskipnad som gjør utrolig mye bra, og som stort sett er tilstede for de aller fleste studentene i Oslo og Akershus. Likevel har vi en lang vei å gå med å øke synligheten blant studentmassen. Det er ikke bare studenter som bor i studentbolig, eller som studerer ved de store institusjonene som skal føle at SIO er til for dem.

Det siste året har vært spesielt og annerledes for oss alle. Studiene har blitt digitale, vi oppholder oss mindre på campus og studentforeningene har sterkt redusert aktivitet. I tillegg har studenter som i år flyttet til Oslo for første gang og studenter i risikosonen fått andre behov enn det vi er vant med. Derfor må SiO tenke nytt sammen med Velferdstinget om hvordan best innfri disse og fortsette å gjøre studielivet så godt som mulig for så mange som mulig.

Av relevant erfaring for dette vervet vil jeg trekke frem at jeg har sittet ett år som Samarbeidsansvarlig i Velferdstinget i Oslo og Akershus, et og et halvt år som styremedlem i fakultetsstyret til humanistisk fakultet på UiO, fire år som bortimot fast møtende vara i Frogn kommunestyre og hovedutvalget for miljø-, plan- og byggesaker der. I tillegg har jeg vært aktiv i flere studentforeninger og NTL Ung sin studentgruppe i Oslo. Jeg er vant med å jobbe med strategidokumenter og langtidsbudsjetter, og i løpet av tiden min i Velferdstinget har jeg opparbeidet meg en god forståelse for hvordan SiO som konsern fungerer og hovedstyrets rolle.

Dersom jeg får deres tillit til å være styremedlem vil jeg bruke erfaringen jeg har fra studentpolitikken, politikken og organisasjonslivet til å styrke studentvelferden i Oslo og Akershus.