Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

Ærede velferdsting!

Jeg er Marius, masterstudent på fysisk institutt og nåværende nestleder i Velferdstinget. Jeg er ikke klar til å legge fra meg engasjementet mitt enda. Jeg stiller derfor til leder av arbeidsutvalget. Det siste året som nestleder har vært enormt lærerikt, morsomt og givende. Det er kanskje ikke rart at jeg nå sier det har gitt mersmak. Velferdstingets oppdrag er et jeg virkelig brenner for og nå vil jeg ta steget opp til leder.

Kommune- og fylkestingsvalget i 2023 blir det viktigste politiske arbeidet for Velferdstinget fremover. Jeg vil ha et offensivt og fremoverlent arbeidsutvalg med klare og tydelige mål for politisk påvirkning. Mitt mål er at programkomiteene skal kjenne meg igjen. Mye av arbeidet med programmene er godt igang, men det er først når partiene går til årsmøtet at programmene endelig nedsettes. Det er enkelt, alt annet enn ekstraordinært god studentpolitikk i partiprogrammene er uakseptabelt. Vi står overfor et spennende valg og uansett hvilken blokk som vinner skal studentene prioriteres. Jeg skal kjempe med nebb, klør, og alt jeg kan makte for at studentenes politikk realiseres og forankres i partiprogram.

Politisk påvirkning er hovedformålet for Velferdstinget, og en solid påvirkningsprosess blir viktigere for neste periode enn noen gang før. Vi har sett at studentene ikke prioriteres. Nå har tiden for å holde lokalpolitikerne ansvarlige kommet. Jeg skal kjempe for at politikerne merker at over hver tiende innbygger i Oslo er student. Vi må kreve solid kommunalpolitikk slik at vi faktisk får et solid løft på det psykiske helsetilbudet, vi må kreve forpliktelser til det nye studenthuset, vi må kreve at Oslo tar vare på alle sine innbyggere som kommunen faktisk er forpliktet til og vi må kreve gode reguleringsprosesser og vilkår til bygging av nye studentboliger.

Det siste året har jeg vært med og sikret flere gjennomslag for Velferdstinget i SiO og kommunen. Spesielt vil jeg trekke frem egenandelen på psykisk helse, struktureringen av studenthuset og oppmykning av de økonomiske rammene for SALUTT-kurset. Det lønner seg å engasjere seg og jeg vil vri arbeidsutvalget i en mer politisk spisset retning. Jeg har et tydelig mål om å videre tydeliggjøre og videreutvikle det politiske arbeidet til Velferdstinget. Arbeidsutvalget skal tross alt være et politisk påvirkningsorgan og det er dette jeg vil jobbe med.

SiO er Velferdstingets viktigste samarbeidspartner og opposisjon, man skal samarbeide og samtidig er man uenig om mye. Studentenes krav til SiO krever at man har tydelige og klare planer for påvirkning, målene om økt universell utforming og tydelige investeringer i et mer inkluderende helhetlig SiO krever at vi har tydelig mål for hvordan påvirke samskipnaden og prioritere ressurser i et begrenset handlingsrom. Dette krever at man kjenner SiO, etter et år i arbeidsutvalget er jeg sikker på at dette er et arbeid jeg kommer til å gjøre godt. Enten det gjelder saker om bedre økonomikurs for foreninger, kjønnsnøytrale garderober i SiO Athletica, bedre universell utforming eller boligmiksen til SiO. Jeg kjenner studentperspektivet på kroppen og jeg kjenner SiO.

Mine mål er tredelte for det neste år. Jeg vil sørge for at alle byrådspartiene går inn i kommunevalget i 2023 med programmer med sterk studentpolitikk, jeg vil følge opp studenthuset St. Olavs gate 23 og sørge for at det blir alt man drømmer om og jeg vil etterlate et velferdsting som er mer åpent, mer demokratisk og lett tilgjengelig for medlemsinstitusjonene. Hjertesaker har jeg masse av, men dette er de tre viktigste for meg fremover.

Avslutningsvis så vil jeg si at det siste året har døra til kontoret mitt alltid stått åpent når mulig. Hvis dere velger meg til leder av Velferdstinget så vil jeg fortsette med dette og det vil alltid være rom og mulighet for å komme innom for en prat, eller komme med alle slags innspill. Jeg er motivert for å jobbe for mine medstudenter et år til, jeg har mer å gi og ber med ekte ærefrykt om videre tillit, jeg håper jeg får den!

Godt valg!

Bilde av Marius Torsvoll
Foto: Axel Klanderud