Mitt navn er Marius, jeg studerer ved universitetet i Oslo. Jeg er 22 år og har vært dypt involvert i studentkulturen de siste 3 årene. Jeg ønsker å bruke det neste året som nestleder i velferdstingets arbeidsutvalg. Jeg har et stort nettverk fra studentkulturen, bred erfaring innen studentarrangementer og en god arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. I min tid i studentkulturen har jeg vært involvert i mange små og store prosjekter. Mange av disse er prosjekter i regi av velferdstinget.Jeg ser for meg at jeg som nestleder kan være en ressurs for AU. Jeg har en god arbeidskapasitet og er lett å samarbeide med. Jeg ser for meg at jeg fint kan være bindeleddet mellom AU og resten av VT sine komiteer. Som en del av AU ser jeg min rolle som en alt mulig person og en prosjekteier. Nå har AU en del spennende prosjekter fremover som f.eks studentfrivillighetskonferansen og denne type prosjektarbeid er det som engasjerer meg mest.

Studentvelferd for meg betyr mange ting, det er psykisk og fysisk helse, boligtilbud og det psykososiale tilbudet til studentene. Det har vært et rettmessig søkelys på studentenes psykiske helse og dette er noe av det jeg selv ønsker å jobbe videre med, men psykisk helse er også koblet til hvilket sosialt tilbud som finnes for studentene. Derfor må også arbeidet med psykisk helse sees i sammenheng med studentkulturen, selv om dette ikke betyr at frivilligheten ikke har egenverdi. Medlemskap i forening og fellesskapet skapt av foreningslivet i Oslo er et av de beste tiltakene mot ensomhet og gir studenter en arena for utfoldelse og en møteplass. Det er her jeg har funnet mitt eget engasjement og det er her mye studentengasjement skapes. Derfor ønsker jeg at SiO, kommunen og VT selv må gå inn for å gi studentkulturen de beste mulige vilkårene.

SiO sitt mandat i likhet med VT sitt er et spennende mandat og VT-AU må selv være en tydelig studentstemme inn mot SiO. Heldigvis er det relativt enkelt for AU å komme med innspill til SiO og de tas ofte med i vurderingene til samskipnaden.
Mandatet til VT stammer fra studentene og den jevne student ikke får med seg det politiske arbeidet som gjøres for dem. VT-AU må dermed jobbe for en synliggjøring og økt engasjement for det politiske arbeidet til velferdstinget.

Jeg er engasjert i studentkulturen, har jobbet masse med studentkulturen fra før opp mot VT, studentparlamentet ved UiO, kommunen og universitetet selv. Jeg har nå et ønske om å ta dette arbeidet videre et steg og gå inn i arbeidsutvalget. Jeg har motivasjonen, erfaringene og kontaktene som skal til for å gjøre en god jobb som nestleder. Jeg er heller ikke ukjent med mediearbeid og kan fint fylle lederrollen for arbeidsutvalget hvis det skal være nødvendig.

Det er vanskelig å få med alle håp, drømmer og hjertesaker på 500 ord, men dette er et forsøk. Jeg brenner for studentkultur og velferd på alle plan og er klar for å ta mitt engasjement videre.