Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Jeg er en engasjert student som har blitt nektet bolig hos SiO før. Jeg har lyst å hjelpe andre studenter som har havnet i samme stilling som meg.