Mitt navn er Martine Myklebust, en 25 år gammel mastergradsstudent i samfunnsøkonomisk analyse ved UiO.

Jeg har i løpet av min studietid vært en aktiv deltaker i studentrettet aktivitet. Gjennom min brede erfaring fra ulike organisasjoner og foreninger på universitetet har jeg innblikk i samspillet mellom de ulike organene, samt et overblikk over organisasjonen som helhet. Min involvering i foreningslivet og studentpolitikken har gitt meg et driv for å arbeide for noe større enn seg selv. At man kan være med å utforme fremtidige velferdstilbud til studenter, satsninger på psykisk helse og bærekraftig boligpolitikk motiverer meg.

SiO har et interessant mandat som både tilbyder av prisvennlige tjenester til studentene, men også som et konsern med interesse for økonomiske lønnsomme investeringer. Gjennom min faglige kompetanse og tidligere økonomiske erfaringer er jeg i god stand til å se tall og økonomi gjennom et samfunnsperspektiv generelt, og et studentperspektiv spesielt.

Jeg stiller som hovedstyremedlem i SiO fordi jeg ønsker å bidra til at studentenes stemme blir fremmet enda mer aktivt i beslutningene som tas. Studentene er de eneste som kjenner på kroppen hvordan studiehverdagen fungerer. Når studentene er målgruppen og forbrukerne av velferdstilbudene er det helt avgjørende at studentene skal få fremmet sine interesser overfor hovedstyret.

Med dette vil jeg påberope meg kapasitet, erfaring og motivasjon for dette vervet. Godt valg!