Mitt navn er Martine Gjerde, er 26 år gammel og velger med dette å stille som nestleder i Velferdstinget i Oslo og Akershus. Min motivasjon for å stille kommer av min stadig økende interesse for velferd og studentvelferd. Jeg har vært fast Velferdstings representant i to år og fått innsikt i hvordan det er å sitte som representant og blitt inspirert til å stille til arbeidsutvalget.

Jeg har stor interesse for foreninger og har vært frivillig eller hatt verv i foreninger både på UiO og OsloMet. Jeg er utdannet sosionom og studerer nå master i folkehelsevitenskap. Med bakgrunn fra dette er forebyggende og helsefremmende faktorer i samfunnet viktig for meg. Det må finnes rammer for at studenter ikke blir ensomme, får psykiske utfordringer eller slutter på studiet. Derfor trenger vi arenaer hvor studenter får venner både i og utenom studiet, vi trenger et rimelig sted å bo, god økonomi, et godt sosialt liv og andre, nødvendige og rimelige tjenester. Dette må vi jobbe aktivt med og politisk ovenfor Oslo Kommune, SiO og utdanningsinstitusjonene våre.

Studentenes helse og trivselsundersøkelse (SHoT) er en svært viktig kartlegging av tingenes tilstand blant studentene i Norge og lokalt på våre institusjoner. Vi må ta resultatene fra SHoT aktivt i bruk i arbeidet opp mot Oslo Kommune for å få gjennomslag for vår velferdspolitikk. Videre ønsker jeg å jobbe med SHoT-tallene så foreninger og institusjoner kan få verktøy for å ta godt vare på sine studenter og fremme god helse.

Jeg har fra studentfrivilligheten på OsloMet vært leder for en fadderforening og vært nestleder for Samfunnet Bislet. I tillegg til verv i Norsk Studentorganisasjon (NSO), læringsmiljøutvalget på OsloMet og andre verv innenfor organisasjonslivet har dette gitt meg mye erfaring med styrevirksomhet og teamarbeid som jeg mener er nyttig å ha som nestleder både som en støttespiller i arbeidsutvalget, men også i situasjoner hvor jeg må representere Velferdstinget i leders fravær.

Jeg vil være med å synliggjøre Velferdstinget, og det viktige arbeidet som blir gjort for å styrke studentenes velferd. Jeg er kreativ og har med perspektiver fra ulike organisasjoner som gjør at jeg kan se på ting med andre øyne. Fra velferd- og likestillingspolitisk komite i NSO har jeg fått muligheten til å bli kjent med studentvelferd i hele landet. Jeg mener vi også må se ut fra Oslo når vi trenger inspirasjon til prosjekter, løsninger eller nye ideer. Vi kan lære av andre utdanningsinstitusjoner, studentsamskipnader, studentdemokratier og velferdsting, og også videreformidle det gode vi selv får til.

Jeg er nå klar til å dedikere et år av mitt liv for å jobbe for at våre studenter skal få bedre velferdstilbud og jobbe for at studenter får en bedre psykisk helse. Jeg er klar for nye spennende oppgave og ser frem til et år hvor jeg får lære mye. Jeg mener at med min bakgrunn, erfaring og engasjement er jeg riktig kandidat til å sitte som nestleder i Velferdstinget det neste året og jeg ønsker deres tillitt.