Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Personlig Informasjon:
Navn: Mia Skjelvand Ferger
Studiested: Universitet i Oslo
Studie: Bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier med fordypelse i sosiologi.

Stilling Søkes:
Politikk- og Medieansvarlig ved Velferdstinget i Oslo og Akershus

Kandidat erklæring:
Jeg, Mia, erklærer herved mitt kandidatur til stillingen som politikk- og medieansvarlig ved Velferdstinget i Oslo og Akershus.

Om Meg:
Jeg tar en bachelor i tverrfaglige kjønnsstudier med fordypning i sosiologi. Jeg brenner for likestilling og kamp mot undertrykkelse. Jeg har vært aktiv i politikken i mange år gjennom elevråd, rød ungdom, rødt og kvinnefronten. På fritiden liker jeg å lese, være med venner, karaoke, danse, være i naturen, mote og å utfolde meg kreativt. Jeg er en veldig engasjert, lidenskapelig, goofy, empatisk, omsorgsfull og snill. Som en person med sterk forståelse for politikk utforming og gjennomføring, brenner jeg for å bidra til at Velferdstinget når sine mål og skaper merkbar endring for studentene. Jeg verdsetter samarbeid, kreativitet og løsnings orienterte strategier. Min evne til å effektivt utvikle medieinnlegg, kombinert med et talent for å arrangere møter og engasjere mennesker, gjør meg til en ideell kandidat for å videreutvikle Velferdstingets profil og politiske agenda.

Mine Styrker og Faglige Ferdigheter:
– Utvikling av politikk, med spesiell kompetanse i implementering og gjennomføring for å oppnå reelle, positive endringer for studentene.
– Samarbeid: Evne til å arbeide sammen med andre, og å effektivt justere og koordinere arbeidsoppgaver mot et felles mål.
-Kreativ og løsnings orientert: Utpreget evne til å utvikle innovative løsninger på komplekse utfordringer.
– Mediekompetanse: Ferdigheter i å utvikle engasjerende medieinnlegg og kampanjer for å øke synlighet og påvirkningskraft.
– Arrangements planlegging: Kompetanse i å organisere effektfulle møter og arrangementer.
– Menneskelige relasjoner: En naturlig evne til å knytte bånd, og en person folk er komfortable med å snakke med.

Mine Politiske Interesser og Mål:
– Like rettigheter til utdanning for alle, spesielt studenter med utfordringer knyttet til fysisk og psykisk helse.
– Kampen mot ensomhet blant studenter og fremme av sosialt samhold.
– Forbedring av kvalitet og tilgjengelighet i SiO sine tjenester.
– Gjøre studentboliger økonomisk overkommelige i forhold til studentøkonomien.
– Støtte og styrke student frivilligheten og studentorganisasjoner.
– Inkludering og likestilling, og arbeid mot alle former for urettferdighet innen studentsamfunnet.
-Øke Velferdstingets synlighet blant studenter gjennom målrettet medieoppmerksomhet og synlighetsaksjoner.
-Utvikle en inkluderende og omfattende strategi som adresserer behovene til studentene i Lillestrøm.
-Styrke tilbudene rundt studenters psykiske helse, med spesielt fokus på tilbud for studenter med nevrodiversitet.
-Fremme dialog og representasjon av studentenes interesser i den bredere politiske debatt, særlig i lys av kommende valg.

Strategi for Effektiv Kommunikasjon og Mediedekning:
– Implementere klar og enkel kommunikasjon på plattformer som er populære blant studenter.
– Øke engasjement gjennom sosiale mediekampanjer, konkurranser og visuelt tiltalende innhold.
– Benytte humor og kreativitet for å gjøre Velferdstingets budskap mer relaterbart.

Jeg er fullt forpliktet til å bruke mine kunnskaper og pasjon for å utgjøre en forskjell i studentenes hverdag og ser frem til muligheten til å arbeide for et mer synlig og tilgjengelig Velferdsting.

Med vennlig hilsen,
Mia Skjelvand Ferger

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
1. Gjøre veldferstinget mer synlig og kjent blant studenter
2. Utforme og jobbe mer målrettet mot studenter i lillestrøm/akershus
3. jobbe målrettet mot politikere mot det kommende valget for å få mest mulig politikk gjennom det kommende valget