Hei alle sammen!

Etter 3 år i kontrollkomiteen (to år på OsloMet og et år i velferdstinget), samt to år i barnehage, føler jeg på kallet til å jobbe for å sikre at ikke SiO bryter med egne vedtekter når det kommer til egne barnehager.

Jeg har erfaring fra barnehagearbeid, og studerer til å bli barnehagelærer. Jeg har også erfaring med å sitte i kontrollkomiteen, med 3 år i vervet. Jeg brenner for god skole og barnehage, og ser det som essensielt at alle mennesker skal ha rett på å bli likebehandlet i forhold til barnehageplass. De som benytter seg av SiO barnehager er som regel studenter, og de trenger et helhetlig tilbud som ikke gjør det vanskelig å både være student og forelder.

Derfor stiller jeg til dette vervet, for å forsikre at SiO barnehager overholder sine vedtekter og norsk lov. Alle mennesker har rett på likebehandling, også innenfor SiO