Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdsting!

Mitt navn er Mitra Fagerli Rahman, og stiller til valg som nestleder til Velferdstingets arbeidsutvalg. Jeg har erfaring fra verv som nestleder og leder i Studentutvalget ved Norges musikkhøgskole og orkesterfrivilligheten ved landsstyret i De unges orkesterforbund, der jeg har jobbet med å utvikle og styrke organisasjonsstrukturer, samt arbeidet med å gjøre studier og kulturtilbud tilgjengelig for alle. Dette vil jeg ta med meg inn i Velferdstingets arbeidsutvalg. Jeg er en erfaren stemme fra studentpolitikken og frivilligheten, der jeg har arbeidet for å fremme studenters felles interesser og skape positive forandringer.

Mitt engasjement for struktur og organisasjon gjør meg til en ekte organisasjonsnerd, og jeg tror på at en solid organisatorisk ramme er avgjørende for politiske gjennomslag – også i Velferdstinget. Mine erfaringer fra å arbeide med organisasjon og å styrke strukturer i flere organisasjoner, gjør meg godt egnet til å jobbe med organisasjonen for å gjøre den enda bedre og mer tilgjengelig for alle medlemmer – spesielt de små.

Jeg er kreativ og løsningsorientert, og trives med å være en god sparringspartner. Jeg lærer raskt og tar nye utfordringer på strak arm. Jeg har “bein i nesa” og er ikke redd for å ta plass på scenen eller i politikken.

Jeg håper på deres tillitt til å bidra med mitt engasjement i velferdstinget og jobbe for å fremme studenters felles interesser.

Godt valg!

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
Gjennomgå arbeidsfordelingen til arbeidsutvalget for å optimalisere ressursbruk i organisasjonen.

Sikre møteplasser for medlemsorganisasjoner, spesielt for de små institusjonene, for å gjøre møtene og VTs arbeid mer gjennomsiktig og tilgjengelig for flere, samt gjøre tilgangen til VT mindre personavhengig og mer organisatorisk forankret.

Sikre at lokale brukerutvalg for SiO mat og drikke fungerer som gode brukerutvalg og gode kontaktpunkter mellom studentdemokratier og SiO mat og drikke.