Møteplan 2023

Vårseminar
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Helg 4.–5. februar
 • Konstituering (V)
 • Halvårsrapport (O)
 • Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
 • Revidering av boligpolitisk dokument (V)
 • Revidering av vedtektene (V)
 • Revidering av handlingsplanen (V)
 • Revidering av helsepolitisk dokument (V)
 • Revidering av politisk grunndokument (V)
 • Vurdering av internasjonal komite (V)
 • Semesteravgift (V)
 • Revidering av økonomireglementet for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
 • Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett for 2023 (V)
 • Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret (V)
 • Møteplan for 2023 (V)
 • Ettergodkjenning av suppleringsvalg til kulturstyrevaraer (V)
 • Valg til kontrollkomiteen (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Vettre
Mars
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 6. mars
 • Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan for 2023
 • Supplering av medlemmer til valgkomiteen (V)
 • Budsjettprioriteringer for Oslo kommune (V)
 • Budsjettprioriteringer for Studentsamskipnaden SiO (V)
 • Studentidrettsrådet (V)
 • Studentrepresentasjon inn i studentmediene (V)
 • Avvikling av plattform for læremidler (V)
 • Foreldelse av resolusjoner (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
OsloMet, Stensberggata 26-28, Natalie Rogoff Ramsøys hus: X158 Bjørnson
April
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 24. april
 • Orientering om SiO Psykisk helse (D)
 • Søknad om tilskuddsramme 2024 (V)
 • Revidering av budsjettkomiteen (V)
 • Innspill til handlingsplanen (D)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Auditorium 5, Vilhelm Bjerknes hus, UiO
Vårvalgmøte
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 5. juni
 • Årsrapport (O)
 • Godkjenning av regnskap 2022 (V)
 • Handlingsplan 2023/2024 (V)
 • Prioriteringer for byrådserklæringen 2023–2027 (V)
 • Valg av arbeidsutvalg (V)
 • Valg av kontrollkomite (V)
 • Valg av valgkomite (V)
 • Valg av budsjettkomite (V)
 • Valg av Kulturstyret (V)
 • Nominasjon til Universitas (V)
 • Nominasjon til Radio Nova (V)
 • Nominasjon til Argument (V)
Type møte:
Valgmøte
Sted:
Betong
Chateau Neuf, Det Norske Studentersamfund
Høstseminar
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Lørdag 2. september
 • Spørrerunde med styreleder i SiO (O)
 • Retningslinjer for valgkomiteen (V)
 • Revidering av Kulturstyret (V)
 • Valg av medlemmer til Kulturstyret, valgkomiteen, kontrollkomiteen (V)
 • Nominasjon til styret i Argument, Radio Nova og Universitas (V)
 • Workshop om miljøpolitisk dokument (D)
 • Revidering av valgforsamlingen (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Ullevål
Tildelingsmøte
Informasjon Program
Dato og tid:
Mandag 9. oktober
 • Velferdstingets driftsbudsjett 2024 (V)
 • Tildelingene for tilskuddsåret 2024 (V)
 • Valg av medlem til kontrollkomiteen og valgkomiteen (V)
 • Workshop om kulturpolitisk dokument (D)
Type møte:
Tildelingsmøte
Sted:
Universitetet i Oslo, Georg Sverdrups hus, auditorium 2.
November
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 6. november
 • Revidering av Kulturstyret (del 2) (V)
 • Resolusjon: Ekspressforbindelse mellom Oslo og Lillestrøm hele døgnet! (V)
 • Valg av medlem til kontrollkomiteen (V)
 • Revidering av miljøpolitisk dokument (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Domus Theologica, auditorium U40, UiO
Høstvalgmøte
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 4. desember
 • Resolusjon: Ekspressforbindelse mellom Oslo og Lillestrøm hele døgnet! (V)
 • Valg
Type møte:
Valgmøte
Sted:
OsloMet, P42 rom Q1015

Møteplan 2022

Vårseminar
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Helg 5.–6. februar
 • Konstituering (V)
 • Halvårsrapport (O)
 • Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
 • Revidering av idrettspolitisk dokument (V)
 • Revidering av handlingsplanen (V)
 • Tildelingsprosess og Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
 • Sponsorer for det nye studenthuset (V)
 • Vedtektsendringer i SiO Barnehage (V)
 • Ettergodkjenning av kulturstyremedlem (V)
 • Godkjenning av kulturstyrets handlingsplan 2022(V)
 • Revidering av politisk grunndokument (V)
 • Møteplan for 2022 (V)
 • Resolusjon: Tiltak for en tryggere seksuell helse for Oslos studenter (V)
 • Resolution: A swifter bureaucratic process for international students (V)
 • Valg til kontrollkomiteen for SiO Barnehage (V)
 • Valg til Internasjonal komité (V)
 • Valg til Kontrollkomité (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Oslofjord
Mars
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 7. mars
 • Revidering av Velferdstingets vedtekter (V)
 • Karrierepolitisk workshop (D)
 • Innspill til bystyreprogram for 2023 – 2027 (D)
 • Budsjettprioriteringer 2022 (V)
 • Resolusjon: Kreditering for ekstra innsats (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Ernst Hage, Høyskolen Kristiania
April
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 4. april
 • Revidering av prosess for tildeling av semesteravgiften (V)
 • Revidering av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
 • Revidering av Kultur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
 • Fastsettelse av mandat for Budsjettkomiteen (V)
 • Ettergodkjenning av medlem og varaer til Kulturstyret (V)
 • Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan for 2022 (V)
 • Resolusjon: Du fortjener kreditering for vervene dine! (V)
 • Situasjonen i Ukraina (D)
Type møte:
VT-møte
Sted:
BI Nydalen, C2-030
Mai
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 9. mai
 • Godkjenning av regnskap for 2021 (V)
 • Karrierepolitisk dokument (V)
 • Økning av semesteravgiften (V)
 • Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
 • Studentboliger i Brenneriveien (D)
 • SiOs budsjettprioriteringer (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Domus Theologica ved UiO, auditorium U40
Vårvalgmøte
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 30. mai
 • Årsrapport 2021/2022 (O)
 • Revidering av arbeidsutvalgets mandat (P)
 • Handlingsplan 2022/2023 (P)
 • Valg (V)
Type møte:
Valgmøte
Sted:
Rom X158, Natalie Rogoff Ramsøys hus, Stensberggata 26-28, OsloMet
Høstseminar
Informasjon Program
Dato og tid:
Lørdag 3. september kl. 08.30–18.00
 • Revidering av Velferdstingets driftsbudsjett 2022 (V)
 • Resolusjon: Gi Ullevål sykehus-tomta til studentene (V)
 • Workshop om det private leiemarkedet (D)
 • Valg til budsjettkomiteen (V)
 • Ettergodkjenning av medlemmer til Kulturstyret (V)
 • Valg til internasjonal komite (V)
 • Ettergodkjenning av varslingsutvalg (V)
 • Suppleringsvalg til Kulturstyrevaraer (V)
 • Revidering av møteplan (V)
Type møte:
Seminar
Sted:
Thon Hotel Ullevaal Stadion
Tildelingsmøte
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 10. oktober 2022
 • Velferdstingets driftsbudsjett (V)
 • Tildelingene for tilskuddsår 2023 (V)
 • Oppklaring fra Velferdstinget til SiO om karrieretjenester (V)
 • Revidering av helsepolitisk dokument (V)
Type møte:
Tildelingsmøte
Sted:
Rom X158, Natalie Rogoff Ramsøys hus, Stensberggata 26–28, OsloMet
November
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 7. november
 • Suppleringsvalg til kontrollkomiteen (V)
 • Valg til styringsgruppen for prosjekt studenthus (V)
 • Valg av medlemmer til internasjonal komite (V)
 • Ettergodkjenning av medlem til Kulturstyret V (V)
 • Revidering av karrierepolitisk dokument (V)
 • Revidering av Kulturstyret (V)
Type møte:
VT-møte
Sted:
Domus Theologica, Auditorium U40
Høstvalgmøte
Informasjon Saksliste
Dato og tid:
Mandag 5. desember
 • Revidering av vedtektene til SiO barnehage (V)
 • Arbeidsinstruks og funksjonstid for nestleder av Kulturstyret (V)
 • Valg til hovedstyret i SiO (V)
 • Valg av styreleder i SiOs hovedstyre (V)
 • Valg av leder av Kulturstyret (V)
 • Valg av studentrepresentanter til Styringsgruppen for Prosjekt studenthus (V)
 • Valg til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig (V)
 • Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage (V)
 • Valg til styret i Urban boligutleie (URBO) (V)
Type møte:
Valgmøte
Sted:
VID Vitenskapelige høgskole

 

Møteplan 2021

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 6. -7. februar Vårseminar Digitalt Konstituering (V)
Årsrapport (O)
Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2021 – revidert (V)
Revidering av politisk grunndokument 2018-2022 (V)
Handlingsplan 2021 (V)
Revidering av Velferdstingets vedtekter (V)
Revidering av etiske retningslinjer (V)
Resolusjon: Democratization of student politics, inclusion of international students now! (V)
Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan for 2021 (V)
Møtedatoer for våren 2021 (V)
Internasjonal komité (V)
Resolusjon: Tillitsutvalg i SiOs studentboliger (V)
Mandag 1. mars VT-møte Digitalt Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan (V)
Semesteravgift (O)
Resolusjon: Tillitsutvalg i SiOs studentboliger (V)
Budsjettprioriteringer Oslobudsjettet (V)
Studentfrivillighetskonferanse (V)
Internasjonal komité (D)
Onsdag 17. mars Ekstraordinært møte Digitalt Valg til Hovedstyret SiO (HS) (V)
Mandag 12. april VT-møte Digitalt Godkjenning av oppnevning til ressursgruppe for KD-midler (V)
Revidering av Boligpolitisk dokument (V)
Valg til arbeidsgruppen for Studentfrivillighetskonferanse (V)
Revidering av Studentidrettslagets vedtekter (V)
Valg av styreleder til SiOs Hovedstyre (V)
Godkjenning av regnskap 2020 (V)
Mandag 10. mai VT-møte Digitalt Supplering av innstilling til styreleder i Argument (V)
SiOs budsjettprioriteringer (V)
Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
Studenter og rus (O)
Reglement for tildeling av studentboliger i SiO
Tirsdag 25. mai Ekstraordinært møte Digitalt Studenthus: SO23
Onsdag 2. juni Valgmøte Digitalt Møteplan for høsten 2021 (V)
Handlingsplan (V)
Valg av arbeidsutvalg (AU) (V)
Valg av kontrollkomiteen (KK) (V)
Ettergodkjenning av KS-medlem (V)
Valg til Kulturstyret (KS) (V)
Valg av valgkomiteen (VK) (V)
Nominasjon til styret i Universitas (V)
Nominasjon til styret i Radio Nova (V)
Nominasjon til styret i Argument (V)
Lørdag 4. september Høstseminar Thon Hotel Ullevaal Stadion Revidering av budsjett 2021 (V)
Prosjektstruktur | studenthus (O)
Oppnevninger til styringsgruppe | studenthus(V)
Valg til Internasjonal komité (V)
Suppleringsvalg til Studentfrivillighetskonferanse (V)
Ettergodkjenning av Kulturstyremedlem (V)
Suppleringsvalg til Valgkomiteen (V)
Nominasjon til styret i Universitas (V)
Nominasjon til styret i Argument (V)
Mandag 11. oktober Tildelingsmøtet OsloMet –
storbyuniversitetet
Revidering av budsjett 2021 (V)
Økonomireglement (V)
Velferdstingets budsjett 2022 (V)
Tildelingene for tilskuddsår 2022 (V)
Suppleringsvalg til Kontrollkomite (V)
Suppleringsvalg til Studentfrivillighetskonferanse (V)
Ettergodkjenning av 5. vara til kulturstyret (V)
Nominasjon til styret i Argument (V)
Mandag 8. november VT-møte MF vitenskapelige høyskole Evalueringav egenandel på psykisk helse og rådgivning (V)
Prosjektmandag for studenthus (O)
Revidering av reglement for tildeling av studentboliger i SiO (V)
Revidering av retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger (V)
Valg av studentrepresentanter til styringsgruppen (V)
Valg av studentrepresentanter til delprosjektgruppe (V)
Mandag 6. desember Valgmøte OsloMet – storbyuniversitetet Revideriong av Kulur- og mediepolitiske tildelingskriterier (V)
Revidering av tildelingsprosessen for semesteravgiften (V)
Valg til Hovedstyret SiO (HS) (V)
Valg av leder av Kulturstyret (KS) (V)
Valg til styret i SiO Mat og drikke(V)
Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage (V)
Valg til SiOs klageutvalg for tildeling av bolig (V)
Ettergodkjenning av studentrepresentanter til delsprosjekt innhold (V)
Godkjenning av valgforsamling (V)
Suppleringsvalg til Kontrollkomiteen (V)

Møteplan 2020

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

 

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 7.-9. februar Vårseminar Thon Hotel Oslofjord Konstituering (V)
Godkjenning av Valgforsamling (V)
Årsrapport (O)
Supplering til valgkomiteen (V)
Fastsettelse av mandat, medlemmer og leder for redaksjonskomite (V)
Revidering av politisk grunndokument 2019-2022 (V)
Handlingsplan 2020 (V)
Godkjenning av Kulturstyrets Handlingsplan for 2020 (V)
Studenthuskomité (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2020 – revidert (V)
Egenandel SiO psykisk helse og rådgivning (V)
Kulturpolitisk dokument (D)
Møtedatoer for våren 2020 (V)
Onsdag 4. mars VT-møte BI Nydalen Forretningsorden (V) – endringsforslag fra vårseminaret
Studenthuskomité (V)
Kulturpolitisk dokument (V)
Resolusjon: Frikoble lån og stipend for å oppnå 1,5 G (V)
Velferdstingets prioriteringer til Stortingsvalget i 2021 (V)
Karrierepolitisk dokument (D)
Onsdag 1. april VT-møte Avlyst
Onsdag 1. april Ekstraordinært møte Digitalt Tiltak Velferdstinget ønsker at SiO ser på (V)
Innspill til Oslo Kommune (V)
Mandag 4. mai VT-møte Digitalt Søknad om ramme for tildeling for 2021 (V)
Budsjettprioriteringer (SiO) (V)
Enkeltvedtak om redaksjonell fullmakt (D)
Onsdag 27. mai Valgmøte Digitalt Halvårsrapport (O)
Godkjenning av regnskap (V)
Vedtak om drift og driftsform studenthus (V)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Valg av arbeidsutvalg (AU) (V)
Valg av kontrollkomiteen (KK) (V)
Valg til Kulturstyret (KS) (V)
Valg av valgkomiteen (VK) (V)
Nominasjon til styret i Universitas (V)
Nominasjon til styret i Radio Nova (V)
Nominasjon til styret i Argument (V)
Lørdag 12. september Høstseminar Thon Hotel Ullevaal Stadion Ettergodkjenninger (V)
Møtedatoer for høsten 2020 (V)
Endring av SiO navn i dokumenter (V)
Etiske retningslinjer (V)
Revidering av budsjett (V)
Revidering av handlingsplanen (V)
Suppleringsvalg (Valgsak)
Miljøpolitisk dokument (D)
Resolusjon: Bedre håndtering av SiOs byggeprosjekter (V)
Mandag 19. oktober Tildelingsmøtet Universitetet i Oslo Godkjenning av taushetserklæring (V)
Godkjenning av varslingsutvalg (V)
Valg til Valgkomiteen (V)
Velferdstingets budsjett 2021 (V)
Tildelinger (V)
Miljøpolitisk dokument (V)
Mandag 16. november VT-møte Digitalt Klage på tildelingene (V)
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ varslingsrutiner (D)
Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller klage (D)
Varslingsplakat (D)
Godkjenning av taushetserklæring (G)
Godkjenning av varslingsutvalg (V)
Mandag 7. desember Valgmøte Digitalt Godkjenning av Valgforsamling (VF) (V)
Velferdstinget i Oslo og Akershus’ varslingsrutiner (V)
Rutiner for den som mottar mistanke, melding eller anklage (V)
Varslingsplakat (V)
Valg til Hovedstyret SiO (HS) (V)
Valg av leder av Kulturstyret (KS) (V)
Valg til Urbo (V)
Valg til klagenemda for tildeling av bolig (V)
Valg til kontrollkomiteen for SiO barnehage (V)
Årsrapport (O)
Resolusjon: Protect the right to housing for international students (V)

 

Møteplan 2019

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 8.-10. februar Vårseminar Thon Hotel Oslofjord Mandat for redaksjonskomite (V)
Valg av medlemmer til redaksjonskomite (V)
Fastsettelse av møtedatoer for våren 2019 (V)
Forretningsorden (V)
Velferdstingets økonomireglement (D)
Politisk grunndokument (V)
Handlingsplan (V)
Boligpolitisk dokument (D)
Velferdstingets driftsbudsjett 2019 – revidert (V)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2019 (V)
Studenters tannhelse er et offentlig ansvar (V)
Reproduktive rettigheter […] (V)
Torsdag 28. februar  Velferdstingsmøte #2 OsloMet – storbyuniversitetet Økonomireglement (V)
Mandat for komité (V)
Ny søknadsprosess (D)
Sak unntatt offentlighet (V)
Boligpolitisk dokument (V)
Valg av representanter til komité (Valgsak)
Onsdag 20. mars  Velferdstingsmøte #3 Handelsehøyskolen BI i Oslo Reglement for Valgforsamlingen (D)
NSO-kontingent – Betalingsmåte (D)
Ny søknadsprosess (V)
Helsepolitisk dokument (D)
Studenthus – Mandat (V)
Supplering av valgkomiteen (V)
Tirsdag 23. april  Velferdstingsmøte #4 OsloMet – storbyuniversitetet Reglement for Valgforsamlingen (V)
NSO-kontingent – Betalingsmåte (V)
Vedtekter (D)
Helsepolitisk dokument (V)
Kulturpolitisk dokument (D)
Vaksinepåbud SiO Barnehage (V)
Gjestetjenester mellom samskipnader (V)
Representanter til SiOs studentpris (Valgsak)
Supplering av representant til valgkomiteen (Valgsak)
Gjesteforskerbolig (V)
SiOs strategi 2025 (D)
Mandag 27. mai  Valgmøte OsloMet – storbyuniversitetet Halvårsrapport (O)
Rapport fra forprosjekt studenthus (O)
Revidering av vedtekter (V)
Budsjettprioriteringer for SiO (V)
Søknad om tilskuddsramme fra SiO (V)
Valg av arbeidsutvalg for perioden 2019-2020 (Valgsak)
Valg av Kontrollkomité (Valgsak)
Valg til Velferdstingets Kulturstyre (Valgsak)
Valg av Velferdstingets Valgkomité (Valgsak)
Nominasjon til styret i Universitas (Valgsak)
Nominasjon til styret i Radio Nova (Valgsak)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Lørdag 7. september  Høstseminar Thon Hotel Ullevaal Møtedatoer for høsten 2019 (V)
Revidering av Vedtekter (D)
Revidering av Økonomireglement (D)
Endring av tilskuddsavtalen (O)
Revidering av handlingsplan (V)
Studenthus – Veien videre (V)
Godkjenning av regnskap 2018 (V)
Revidering av driftsbudsjett 2019 (V)
Ettergodkjenning av oppnevning av nestleder til styret i Radio Nova (Valgsak)
Valg av representant til styret i Argument (Valgsak)
Suppleringsvalg av Kulturstyreleder (Valgsak)
Resolusjon (V)
Mandag 14. oktober  Velferdstingsmøte #6 OsloMet – storbyuniversitetet Vedtekter (V)
Økonomireglement (V)
Tildelinger (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2020 (V)
Ettergodkjenning av oppnevning til styret i Argument (Valgsak)
Ettergodkjenning av supplering av vara og varaopprykk i Kulturstyret (Valgsak)
Kulturpolitisk dokument (D) – utsatt til senere møte
Mandag 11. november  Velferdstingsmøte #7 Universitetet i Oslo Innhold studenthus (D/V)
Revidering av tildelingskriterier (D)
Revidering av tildelingsprosess (D/V)
Mandag 9. desember  Konstituerende MF vitenskapelig høyskole ….

Møteplan 2018

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 9.-11. februar Vårseminar Thon Hotel Skeikampen Opplæring
Handlingsplan (D/V)
Politisk grunndokument (D/V)
Budsjett (D/V)
Supplering og handlingsplan KS (V)
Mandag 26. februar Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Idrettspolitisk dokument (D)
Tildelingskriterier bolig (D)
Ettergodkjenning av høringsuttalelser (D/V)
Mandag 19. mars Velferdstingsmøte NIH, Auditorium Utsikten Mandat (D)
Vedtekter (D)
Idrettspolitisk dokument (V)
Tildelingskriterier bolig (V)
Mandag 16. april Velferdstingsmøte UiO, Georg Sverdrups hus, Aud. 2 Tildelingskriterier foreninger (D)
Retningslinjer studentkafeene (D)
Mandat (V)
Vedtekter (V)
Tirsdag 22. mai Velferdstingsmøte MF, Aud 1 Halvårsrapport (O)
Tildelingskriterier foreninger (V)
Retningslinjer studentkafeene (V)
Vurdering av forprosjekt: Studenthus St. Olavs gate 32 (D)
Valg (V)
Lørdag 1. september Høstseminar Thon Hotel Ullevål KS mandat (D)
KS tildelingskriterier (D)
Vedtekter (D)
Mandat (D)
Økonomireglement (D)
Mandat for ressursgruppen til studenthus (V)
Handlingsplan (V)
Regnskap 2017 (V)
Driftsbudsjett 2018 (V)
Ettergodkjenning KS (V)
Suppleringsvalg KS (V)
Ressursgruppe for Studenthus (V)
Torsdag 4. oktober Ekstra ordinært Velferdstingsmøte UiO, Fysikkbygningen, Lille fysiske auditorium Studenthus orientering (O)
Kulturstyrets mandat (V) – utsatt til neste møte
Kulturstyrets tildelingskriterier (V) – utsatt til neste møte
Vedtekter (V) – utsatt til neste møte
Arbeidsutvalgets mandat (V) – utsatt til neste møte
Økonomireglement (V) – utsatt til neste møte
Studenthus (V)
Torsdag 11. oktober Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050 Revidering av Kulturstyrets mandat (V)
Revidering av Kulturstyrets tildelingskriterier (V)
Vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
Mandat for Velferdstinget i Oslo og Akershus’ Arbeidsutvalg (V)
Økonomireglement for Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2019 (V)
Mandag 12. november Velferdstingsmøte OsloMet-Storbyuniversitetet, P42; Q1050 Evaluering forprosjekt studenthus (V)
Mandat forprosjekt studenthus (V)
Workshop om politiske dokumenter for vårsemesteret (D)
Innkomne saker – fra Håkon Borgos (V)
Revidering av Velferdstingets budsjett (V)
Ettergodkjenning høringssvar til Det norske studentersamfund (V)
Resolusjon: Studiestøtten må styrkes – ikke svekkes (V)
Resolusjon om Toma (V)
Mandag 10. desember Konstituerende Ikke fastsatt Årsberetning (O)
Konstituering (Valgsak)
Valg av representanter til Styringsgruppe Forprosjekt Studenthus (Valgsak)

Møteplan 2017

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 4.-5. februar Vårseminar Thon Hotel Åsgårdstrand Mandat for redaksjonskomite (V)
Valg av leder for redaksjonskomite (V)
Valg av medlemmer til redaksjonskomite (V)
Arbeidsutvalgets reisevirksomhet 2015 og 2016 (O)
Fastsettelse av møtedatoer for våren 2017 (V)
Forretningsorden (V)
Politisk grunndokument (V)
Handlingsplan (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2017 – revidert (V)
Ettergodkjenning av supplering til Kulturstyret (V)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan 2017 (V)
Supplerende nominasjon til styret i Universitas (Valgsak)
Mandag 27. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus Endring av Velferdstingets tildelingskriterier (D)
Endring av Vedtekter for Velferdstinget (D)
Politisk strategi (O)
Supplerende nominasjon til styret i Universitas (V)
Supplering av varamedlem til Kulturstyret (Valgsak)
Supplering av medlem til Valgkomiteen (Valgsak)
Mandag 27. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI Endring av Vedtekter for Velferdstinget (V)
Resolusjon: for OSI (V)
Resolusjon: Nei til rekkefølgekrav og krav om erstatningsarealer (V)
Resolusjon: Kringsjå studentpub, -miljø og velferd i studentbyen (V)
Endring av Velferdstingets tildelingskriterier (D) – utsatt til senere møte
Mandag 24. april  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI Endring av Velferdstingets tildelingskriterier (D) – debattert, men behandles på neste møte
SiO Mat og Drikke (V)
Godkjenning av regnskap (V) – utsatt til senere møte
Mandag 29. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo Halvårsrapport (O)
SiO Tannhelse – prioriteringer (V)
Valg av arbeidsutvalg (AU) (Valgsak)
Valg av kontrollkomiteen (KK) (Valgsak)
Valg til Kulturstyret (KS) (Valgsak)
Valg av valgkomiteen (VK) (Valgsak)
Nominasjon til styret i Universitas (Valgsak)
Nominasjon til styret i Radio Nova (Valgsak)
Supplering av personlig vara til studentstyremedlem i SiO (Valgsak)
9.september  Høstseminar Thon Hotel Ullevål Møtedatoer for høsten 2017 (V)
Synligheten av Velferdstingets logo (D)
Revidering av handlingsplan (V)
Godkjenning av regnskap 2016 (V)
Revidering av driftsbudsjett 2017 (V)
Mandag 16. oktober  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI Revidering av vedtekter (D)
Synlighet av VT’s logo (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2018 (V)
AU legger frem ulike forslag til organisering av vårseminar
23.10.2017 Valgforsamling Georg Sverdrups hus, Universitetet i Oslo Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus (Valgsak)
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden (Valgsak)
Mandag 13. november  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus Revidering av vedtekter (V)
Mandat for idrettspolitisk komite (V)
Suppleringsvalg Kulturstyret (Valgsak)
Idrettspolitisk arbeidsgruppe (Valgsak)
Mandag 4. desember  Konstituerende Det teologiske menighetsfakultet (MF) Årsberetning (O)
Konstituering (V)

Møteplan 2016

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helg 23.-24. januar  Velferdsseminar Renskaug Vertsgård Mandat for redaksjonskomité (V)
Valg av leder for redaksjonskomité (V)
Valg av medlemmer til redaksjonskomité (V)
Fastsettelse av møtedatoer for våren 2016 (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2016 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2016 – revidert (V)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til Plan og Bygningsetaten (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til VLPK (NSO) (V)
Suppleringsvalg: Valg til et medlem av Velferdstingets kontrollkomité (V) – utsatt til senere møte
Mandag 15. februar  Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus Mandat for vedtektskomiteen (V)
Forslag om økning av semesteravgiften (V)
Valg av vedtektskomite (V)
Resolusjon fra Arbeidsutvalget – «Diagnose: Student» (V)
Resolusjon fra Grønn liste UiO – Kjøttfri mandag i SiOs kantiner (V)
Valg av ett medlem til kontrollkomiteen (V) – utsatt til senere møte
Torsdag 17. mars  Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI Mandat for valgkomité (V)
Vedtektsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget (D)
Reglementsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget (D)
Politisk dokument om studenter og rus (D)
Valg av valgkomité (Valgsak)
Suppleringsvalg: ett medlem til kontrollkomiteen (Valgsak)
Resolusjon fra Helene Kongerud (HiOA) – «Bekjemp matsvinn» (V)
Mandag 18. april  Velferdstingsmøte Arkitektur- og Designhøgskolen Forslag fra vedtektskomitéen: Nye vedtekter og reglementer (V)
Vedtektsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget (V)
Reglementsendringsforslag: Oppbygning av arbeidsutvalget (V)
Politisk dokument om studenter og rus (V)
Suppleringsvalg: ett medlem til kontrollkomitéen (Valgsak)
Suppleringsvalg: ett medlem til valgkomité (Valgsak)
Resolusjon fra arbeidsutvalget: 62 Tildeling av studentbolig etter endt førstegangstjeneste (V)
Mandag 30. mai  Velferdstingsmøte Universitetet i Oslo Forslag fra vedtektskomiteen: Nye vedtekter og reglementer (V)
Endring av Velferdstingets økonomireglement: Godtgjøringer (V)
Halvårsrapport (O)
Godkjenning av regnskap 2015 (V)
Valg av arbeidsutvalg (AU) (Valgsak)
Valg av kontrollkomiteen (KK) (Valgsak)
Valg til Kulturstyret (KS) (Valgsak)
Valg av valgkomiteen (VK) (Valgsak)
Nominasjon til styret i Universitas (Valgsak)
Nominasjon til styret i Radio Nova (Valgsak)
Mandag 5. september Høstseminar/Møte nr. 7 for Velferdstinget 2016 Georg Sverdrups hus Auditorium 2, UiO Fastsettelse av møtedatoer for høsten 2016 (V)
Evaluering av høstseminaret (V)
Endring av Velferdstingets økonomireglement (D)
Revidering av handlingsplan (V)
Tildelingsreglement for boliger (V)
Reglement for SiO foreninger (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2016 – revidert (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til Plan og Bygningsetaten (V)
Innspill til Bygg C, Kringsjå (V) – utsatt til senere møte
Mandag 17. oktober Velferdstingsmøte Handelshøyskolen BI Endring av Velferdstingets økonomireglement (V/D)
Endring av vedtekter for Velferdstinget i Oslo og Akershus (D)
Prinsipper for finansiering av byggeprosjekter (V)
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2017 (V)
Suppleringsvalg til Kulturstyret (V)
31.okt Valgforsamling Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
Mandag 14. november Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus Endring av Velferdstingets økonomireglement (V)
Endring av Vedtekter for Velferdstinget (V)
Velferdstingets struktur (D)
Reservasjonsordning for internasjonale studenter (V)
Reglement for tildeling av studentboliger (V)
Mandag 5. desember Velferdstingsmøte/Konstituerende møte Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Møterom A1 Årsberetning (O)
Konstituering (V)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)

Møteplan 2015

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Sted Saksliste
VT-seminaret 07.-08.02.15 Thon Hotel Triaden Mandat for redaksjonskomité (V)
Valg av leder for redaksjonskomité (V)
Valg til redaksjonskomité (V)
Fastsettelse av møtedatoer for 2015 (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2015 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2015 – revidert (O)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan (V)
VT-møte 16.03.15 Handelshøyskolen BI, lokale D1 Tildelingsordning (D)
Grafisk profil (D)
Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier (D)
Miljøpolitisk dokument (D)
Supplerende valg: Fem vararepresentanter til Kulturstyret (V)
VT-møte 27.04.15 Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 i P52 Tildelingsreglement for studentdemokratier (D)
ViN mandat (V)
Endringer i Kulturstyrets tildelingskriterier (V)
Miljøpolitisk dokument (V)
Prøvning av beslutning om administrativ avvisning av søknad til Kulturstyret (V)
VT-møte 01.06.15 Handelshøyskolen BI, lokale D1 Tildelingsreglement (V)
Grafisk profil (V)
Boligpolitisk dokument (D)
Økonomistatus – Velferdstinget driftsbudsjett (V)
Valg til styret i Radio Nova (V)
Valg til styret i Universitas (V)
Revidert budsjett for Kulturstyret til Velferdstinget i Oslo og Akershus (V)
VT-møte 07.09.15 Handelshøyskolen BI, lokale D1 Informasjon om tildelingsmøtet 12. oktober (O)
Kampanjer (O)
Vedtektsendring: Endring av valgperiode (D)
Gjennomgang av profilundersøkelsen (D)
Boligpolitisk dokument (V)
Kulturpolitisk dokument (D)
Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning (V)
Ekstraordinær økonomisk status for inneværende år (O)
Supplerende valg: Vara til SiO mat og drikke (V)
Valg av valgkomité (V)
Supplerende valg: varaer Kulturstyret (ny sak!) (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til Flytteutvalget ved DNS (V)
VT-møte 12.10.15 Handelshøyskolen BI, lokale D1 Vedteksendring: Endring av valgperiode (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2016 (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
VT-møte 09.11.15 Handelshøyskolen BI, lokale D1 Årsberetning (O)
Kulturpolitisk dokument (V)
SiO Helse: Tannhelsetilbudet, kapasitet og prisnivå (V)
SiO Bolig: Reservasjonsordning for internasjonale studenter (V)
Budsjettprioriteringer SiO (V)
Ettergodkjenning: 55 Høringssvar til Velferdspolitisk plattform, VLPK, NSO (V)
Resolusjon: Omregulering av Kunstgressbanen ved Domus (V)
Valgforsamling 19.10.15 Samfunnet Bislet, Høgskolen i Oslo og Akershus Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
Konstituerende møte 30.11.15 Georg Sverdrups hus, i Auditorium 2 (UiO) Konstituering (V)

 

 

Møteplan 2014

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Sted Saksliste
Ekstraordinært møte 15.01.14 Lucy Smith, Rådsalen Suppleringsvalg til Kulturstyret (V)
VT-seminaret 08.-09.02.14 Thon Hotel Triaden Mandat for redaksjonskomité (V)
Valg av leder for redaksjonskomité (V)
Valg til redaksjonskomité (V)
Fastsettelse av møtedatoer for 2014 (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2014 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2014 – revidert (V)
Godkjenning av Kulturstyrets handlingsplan (V)
Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika (V)
VT-møte 04.03.14 – avlyst AVLYST  —
VT-møte 07.04.14 Handelshøyskolen BI Dobbelfinansiering SiO (V)
SiO Mat og Drikke retningslinjer (V)
Godkjenning av høringssvar: Reservasjonsrett (V)
Prioriteringer til lokalvalget (V)
Fremtidens forebyggende helsetiltak (D)
Resolusjon fra Humanistlista (UiO) (V)
VT-møte 13.05.14 Høyskolen i Oslo og Akershus Vedtektsendringer (D/V)
Helsepolitisk dokument (D)
Plattform for læringsmiddel (D)
Godkjenning av regnskap (V)
Valg av styremedlemmer til Radio Nova (V)
Valg av styremedlemmer til Universitas (V)
VT-møte 01.09.14 Høyskolen i Oslo og Akershus Vedtektsendringer (V)
Halvårsevaluering (O)
Orientering om tildelingsordningen (O)
Helsepolitisk dokument (V)
Valg av styremedlem RadioNova (V)
Valg av valgkomité (V)
VT-møte 13.10.14 Høyskolen i Oslo og Akershus Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Velferdstinget driftsbudsjett 2015 (V)
Valgforsamling 17.10.14 HiOA Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
VT-møte 17.11.14 Høyskolen i Oslo og Akershus Arbeidsutvalgets årsrapport (O)
Helsepolitisk dokument (V)
Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger (V)
Resolusjon; Kulturkort for studenter (V)
Valg til Universitasstyret (V)
Konstituerende møte 01.12.14 Høgskolen i Oslo og Akershus Konstituering (V)

 

Møteplan 2013

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Type møte Sted Saksliste
Helgen 16 – 17. februar Velferdsseminar Randsvangen Hotell på Hadeland Mandat for redaksjonskomité (V)
Valg til redaksjonskomité (V)
Godkjenning av Kulturstyrets arbeidsplan (V)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Ettergodkjenning av valg til styret i Akademika (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2013 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2013 og regnskap for 2012 (O)
Fastsettelse av møtedatoer for 2013 (V)
Torsdag 4. april Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Debatt om læremidler (D)
Ettergodkjenning av høringssvar (V)
Velferdstinget driftsbudsjett (V)
Valg til Boligstyret (V)
Valg til Universitasstyret (V)
Mandag 6. mai Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Tildelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre (V)
Tildelingsmøte (D)
Læremiddelplatform (V)
Valg til Universitasstyret (to plasser for ett år)? (V)
Valg til Radio Nova (1 plass for 1 år, en plass for 2 år) (V)
Mandag 2. september Velferdstingsmøte Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium PA110 Orientering om tildelingsordningen (O)
Medieundersøkelsen (O)
Midtveisevaluering (O)
Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2012 (V)
Suppleringsvalg: Valg av vara til styret SiO Mat & Drikke (V)
Valg av politisk rådgiver (V)
Valg av valgkomité (V)
Mandag 14. oktober VT Tildelingsmøte Det teologiske Menighetsfakultetet Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Godkjenning av Velferdstingets regnskap 2012 – revisjonsberetning (V)
Velferdstinget driftsbudsjett 2014 (V)
Fredag 1. november Valgforsamling Lucy Smith Hus, Rådsalen Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
Mandag 18. november Velferdstingsmøte Det teologiske fakultet Vedtektsendring om studenttall (V)
Tildelingsordningen (V)
Politisk dokument for studentkultur (V)
Mandag 2. desember Konstituerende Det teologiske Menighetsfakultetet Konstituering (V)

 

Møteplan 2012

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Sted Saksliste
VT-Seminaret 11-12.02.12 Hurdalsjøen Hotell og Konferansesenter Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram og politisk grunndokument (V)
Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram og politisk grunndok. (V)
Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram og politisk grunndokument (V)
Presentasjon av valg til Universitasstyret (O)
Fastsettelse av møtedatoer for 2012 (V)
Vedtekts- og reglementsendringer (D/V)
Fastsettelse av økning av semesteravgiften (V)
Politisk grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2012 (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2012 (V) – utsatt til senere møte
VT-møte 14.03.12 Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), auditorium 3 Velferdsstingets driftsbudsjett (V)
Høringsuttalelse Tek 10 (V)
Vedtektsendringer (V)
Ettergodkjenning av styrerepresentant til Akademika (V)
Valg til Universitasstyret (V)
Valg til Kontrollkomiteen (KK) for tildeling av boliger (V)
Valg til Kontrollkomiteen (KK) for Studentbarnehagene (V)
VT-møte 18.04.12 Handelshøyskolen BI Vedtektsendringer (V)
Fastsettelse av møtedatoer (V)
Velferdstingets retningslinjer for Studentkafeene (V)
Velferdstingets innspill til bruk av økt semesteravgift (V)
Politisk prinsipprogram (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til 143 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler (V)
Utsettelse av Medieundersøkelsen 2012 (V)
Resolusjoner (V)
Godkjenning av Velferdtingets regnskap 2011 (V)
VT-møte 30.05.12 Det teologiske Menighetsfakultet Fastsettelse av møtedatoer (V)
Ettergodkjenning av høringssvar til 165 Utredning om litteratur- og språkpolitiske virkemidler (V)
Idrettspolitisk dokument (V)
Velferdstingets retningslinjer for SiO Studentliv (V)
Utsettelse av Medieundersøkelsen 2012 (V)
Politisk prinsipprogram (V)
Resolusjoner (V)
Valg til styret i Universitas (V)
Valg til styret i Radio Nova (V)
VT-møte 27.08.12 Det teologiske fakultet, Domus Theologica Halvårsevaluering (O)
Reglementsendring (O)
Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre (O)
Tildelingsreglement for studentboliger i SiO (V)
Boligpolitisk dokument (V)
Ettergodkjenning av varaer til Radio Nova og Universitas
Valg av valgkomité (V)
VT-møte 24.09.12 Det teologiske Menighetsfakultet Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre (V)
Reglementsendringer; Honorar til arbeidsutvalget (V)
Vedtekts- og reglementsendring; Sammensetning av arbeidsutvalget (D/V)
Vedtektsendring; Sammensetning av Velferdstinget (D/V)
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Resolusjoner (V)
Varaer Kulturstyret (V)
Suppleringsvalg Kaféstyret (V)
Valgforsamling 22.10.12 Lucy Smith Hus, Rådsalen Valg av representanter til arbeidsgruppen i Studenthovedstaden
Revidering av Valgforsamlingens reglement
Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
VT-møte 31.10.12 Høgskolen i Oslo og Akershus, auditorium 3 Sammensetning av Velferdstinget (V)
Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg (D)
Utvidelse av Velferdstingets sekretariat (V)
Endring av kulturpolitiske tildelingskriterier (V)
Endring av mediepolitiske tildelingskriterier (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Velferdstingets driftsbudsjett 2013 (V)
VT-møte 19.11.12 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Store Auditorium Sammensetning av Velferdstingets arbeidsutvalg (V)
Arbeidsutvalgets årsrapport (O)
Retningslinjer for klagenemda for tildeling av boliger (V)
Maktutredningen (D)
Resolusjon; Stipend for deler av studieavgiften (V)
Konstituerende møte 03.12.12 Universitet i Oslo. Georg Sverdrups hus i Auditorium 2 Konstituering (V)

 

Møteplan 2011

O = orienteringssak
D = diskusjon
V = vedtak/valg

Dato og tid Sted Saksliste
Ekstraordinær VF 27.01.11 Sysesalen, Chateau Neuf, Det norske studentersamfund. Valg av representanter til Velferdstinget
VT-Seminaret 04-06.02.11 Sundvolden kurs og konferansesenter Mandat for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument (V)
Mandat for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett (V)
Valg av leder for redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument (V)
Valg av leder for redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett (V)
Valg til redaksjonskomité for vedtekter og politisk grunndokument (V)
Valg til redaksjonskomité for arbeidsprogram og budsjett
Vedtektsendringer (V)
Fastsettelse av møtedatoer for 2011 (V)
Kaffekampanjen (V)
Politisk Grunndokument (V)
Arbeidsprogram 2011 (V)
Driftsbudsjett for 2011 (V)
Valg til Kaféstyret (V)
Valg til boligstyret (V)
VT-møte 03.03.11 Det Teologiske Menighetsfakultet (MF) Mandat for Valgkomité (V)
Nytt tildelingsreglement for boliger (V)
Politisk arbeid med byggeforskrifter (O)
Høring om endringer i samskipnadslovgivningen (V)
Valg til styret i Akademika AS
VT-møte 31.03.11 Høgskolen i Oslo – Auditorium 3 Arbeidsgruppe Studenter og rus (V)
Helsetjenesten i SiO (V)
Forvaltning av tilbakeførte energimidler fra Hafslund (O)
Suppleringsvalg til Velferdstingets Arbeidsutvalg (V)
Valg til kontrollkomiteen for tideling av boliger
VT-møte 14.04.11 Høgskolen i Oslo – Auditorium 3 Helsetjenesten i SiO (V)
VT-møte 28.04.11 Rådssalen, Lucy Smiths Hus, Universitetet i Oslo Generell orientering om forslag til nye reguleringer av tilskudd fra semsteravgiften til kultur og medier (O)
Mediepolitiske tildelingskriterier (V)
Kulturpolitiske tildelingskriterier (V)
Vedtekter for Velferdstingets Kulturstyre (V)
Tidelingskriterier for Velferdstingets Kulturstyre (V)
Valg til arbeidsgruppe Studenter og rus (V)
VT-møte 12.05.11 Høgskolen i Oslo – Auditorium 3 En Akademika-Odyssé (D)
Brukerutvalgsmodell i Akademika (V)
Møteplan for høsten 2011 (V)
Godkjenning av regnskap for Velferdstinget i Oslo (V)
Revidert budsjett (V)
Valg av leder av Kulturstyret (V)
Valg av 9 plasser til Kulturstyret (V)
Valg av representanter til styret i Universitas (V)
Valg av representanter til styret i Radio Nova (V)
Valg av representant til styret i Akdemika AS (V)
VT-møte 29.08.11 Lucy Smiths Hus, UiO Strategiplan Samskipnaden i Oslo og Akershus 2012-2020 (D)
SiO & Miljø (V)
Revisorrapport (O)
Valg av samskipnadskontakt i VT-AU (V)
Valg av samfunnskontakt i VT-AU (V)
VT-møte 22.09.11 Kroa, Handelshøyskolen BI Studentbarnehagepolitikk (V)
Kontrollkomiteens tolkning av valgbarhet (O/D)
Vedtektsendring (V)
VT-AUs størrelse og ansvarsområde (D)
Valg av valgkomité (V)
VT-møte 20.10.11 Høgskolen i Oslo og Akershus – Auditorium 3 Vedtektsendringer (V)
Ettergjodkjenning av Kulturstyrets handlingsplan (V)
Velferdstingets driftsbudsjett (V)
Velferdstingets budsjettprioriteringer for SiO (V)
Velferdstingets budsjettsøknad til SiO (V)
Kontingenten til Norsk Studentorganisasjon (V)
Valgforsamling 14.11.11 Universitetet i Oslo – Lucy Smith Bygget Revidering av Valgforsamlingens reglement
Valg av representanter til Velferdstinget i Oslo og Akershus
Valg av representanter til arbeidsgruppen i “Studenthovedstaden”
VT-møte 17.11.11 Det teologiske Menighetsfakultet Presentasjon av årsrapport (O)
Oppnevningsmandat brukerutvalg Akademika AS (V)
VTs tilskuddssystem (O)
Semesteravgiftsnivå (V)
Husvertordningen i SiO (V)
Salg av snus i Studentkafeene (V) – saken utsatt
Medieundersøkelse 2012 (V)
Høringsvar NOU 2011: 15 – Rom for alle (V)
Konstituerende møte 01.12.11 Høgskolen i Oslo og Akershus Valg (V)