Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Mitt mål for det kommende året er å bidra til arbeidet med å finne og rekruttere kandidater til vår flotte organisasjon, og gi dem den støtten de trenger for å gjøre en god jobb i sitt verv. Jeg ønsker å fortsette som medlem av valgkomiteen fordi jeg tror at jeg kan gjøre en forskjell for kandidatene som ønsker å stille til verv i organisasjonen. Mine egne erfaringer med Velferdstinget har vist meg at det kan være utfordrende å stille til valg, og at mange kandidater kan føle seg usikre og alene i denne prosessen. Derfor ønsker jeg at kandidatene skal føle seg ivaretatt, og jeg ønsker å være en støttende person som kan hjelpe dem å gjøre sin stemme hørt og realisere sine ambisjoner.

Som psykologistudent på Kristiania har jeg lært mye om hvordan mennesker tenker, føler og handler. Jeg mener at denne kunnskapen kan være en stor ressurs for valgkomiteen, og jeg ønsker å bruke min kompetanse til å hjelpe kandidatene med å utvikle sin selvtillit og evne til å kommunisere sine ideer og visjoner på en klar og tydelig måte.

Jeg tror at en inkluderende og tilgjengelig valgkomite er avgjørende for å sikre at alle kandidater har like muligheter til å stille til valg og bli valgt inn i verv. Derfor ønsker jeg å være med på å skape en valgprosess som er rettferdig og inkluderende for alle, og som gir kandidatene den støtten og veiledningen de trenger for å gjøre en god jobb i vervet de ønsker.

Til slutt vil jeg si at jeg brenner for å bidra til Velferdstingets utvikling og vekst. Jeg tror at valgkomiteen spiller en viktig rolle i å sikre at organisasjonen er representativ, inkluderende og effektiv i sitt arbeid. Jeg håper derfor at dere vil gi meg deres tillit til å fortsette som medlem av valgkomiteen, og jeg ser frem til å jobbe med dere alle for å styrke Velferdstinget i Oslo og Akershus.