Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Jeg er en engasjert kvinne som studerer juss på UiO. Av relevant erfaring viser jeg til at jeg har vært medlem av Lånekassens klagenemnd og sitter for tiden i Nasjonal klagenemnd i Samordna opptak. Jeg har en sterk rettferdighetssans og er opptatt av studenter skal bli hørt og at deres rettigheter ivaretas.