Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2023

Jeg har en flerfoldig bakgrunn fra studentforeninger og styrer. Jeg ønsker å bruke de erfaringene i arbeidet som gjøres i Kulturstyret.