Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære Velferdstinget! Mitt navn er Niamh Brekkhus og jeg studerer til daglig ved Universitetet i Oslo. Etter å vært medlem av valgkomiteen i Velferdstinget det siste året, ber jeg nå ydmykt om tilliten til å bli deres neste valgkomité leder.

Helt siden jeg ble aktiv i studentfrivilligheten og studentpolitikken har jeg sett hvordan engasjementet smitter over på andre. Jeg har sett hvor lett det er å bli med og nå nye høyder.

Som leder av valgkomiteen ønsker jeg å finne og løfte kandidatene frem. En av de viktigste faktorene i dette er å synliggjøre mulighetene i Velferdstinget. Det er sårbart å stille til valg og jeg ønsker å sikre en trygg og forutsigbar valgprosess.

Som person er jeg arbeidsom og engasjert. Jeg er ikke redd for å ta i et ekstra tak enten det er i kjellerpubmiljøet eller politikken. Ved å engasjere, være synlig og lett tilgjengelig vil jeg minske avstanden mellom valgkomiteen og resten av velferdstinget.

Om dere har spørsmål til meg og mitt kandidatur enten på Mail nbrekkhus@gmail.com eller på sosiale medier.

Godt valg!