Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

«Universitas er Norges største studentavis. Avisen har et opplag på 12 000, og kommer ut 30 ganger i året», lyder Universitas’ nettsider. Men den siste tiden har dette gjort alt annet enn å stemme. Mang en uke har jeg valfartet til en avisstand på Blindern for å hente den «ukentlige» Universitas, og mang en uke har jeg blitt skuffet.

Det er altså nærliggende å tro at det er noe som ikke er helt som det skal i det nåværende styret. I tro på at det er mer produktivt å ta sikte på å løse opp i problemer selv enn å gå rundt å klage over dem, ønsker jeg å stille til valg som styreleder av Universitas for å få driften på fote og gjenvinne studentmassens tillit til at vi evner å imøtekomme våre forpliktelser hva gjelder utgivelser og forsvarlig drift.

Jeg har lest hver bidige utgave de siste 3+ årene, og det sverter meg dypt å måtte leve under dette nåværende opplegget hvor det bare ikke er mulig å ha tillitt til at det vil komme en ny utgave av Universitas til forventet tid.
For å rette opp i dette er det min intensjon å sette meg inn i saken – både i et historisk perspektiv for å forstå hvordan det kunne bli som det ble, men også i et samtidig perspektiv for å se hvilke midler vi har til rådighet for å forbedre situasjonen – både på kort sikt og lang.