Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Kjære, flotte Velferdsting!

Mitt navn er Oliwia. Jeg er 22 år, og studerer til vanlig grunnskolelærerutdanningen på OsloMet. Det siste året har jeg vært i permisjon fra studiene mine, og mange av dere har blitt kjent med meg gjennom rollen min som samarbeidsansvarlig i arbeidsutvalget. Jeg ønsker å fortsette å jobbe for deres velferdsbehov og er klar for å lede dette arbeidet. Derfor ber jeg nå om deres tillit til å bli leder av arbeidsutvalget.

Læringskurven har vært bratt det siste året. Rollen som samarbedsansvarlig har gitt meg mye glede, og jeg har fått blitt kjent med mange av de store og små institusjonene. Dette har også gitt meg en unik mulighet for å fordype meg i hva slags utfordringer de ulike utdanningsinstitusjoner har, og hvordan de kan komme enda nærmere oss og SiO. Synlighet er noe Velferdstinget har jobbet mye med det siste året, men jeg ønsker at vi skal bygge videre på.

For meg er det er viktig at alle studentene vi arbeider for opplever Velferdstinget som en relevant organisasjon for dem. For å klare det må vi fortsette med de langsiktige store kampsakene, samtidig som vi skaper rom for å tenke nytt. Jeg vil alltid etterstrebe å være en varm og åpen leder som lytter til alles behov, samtidig er jeg ikke redd for å ta en beslutning når det trengs.

Det er ikke lenge siden det har vært valg! Studentene har blitt godt ivaretatt i Hammersborgerklæringen, og det er nå viktig å sørge for at løftene fra byrådet blir fulgt opp. I tillegg er vi midt oppi en spennende prosess med å utvikle Lillestrøm som en studentby. Det er viktig at vi fortsetter å utvikle politikk på Lillestrøm, både gjennom samarbeid med kommunen, men også alle andre samarbeidsaktører. Flere og flere studenter vil ha dette som både sitt lære- og bosted fremover, og derfor er det viktig at Lillestrøm er godt rustet til å ta i mot studenter når de kommer dit.

Oslo og omegn er ikke det enkleste stedet å bo og studere. Rapporten om studenters kjøpekraft fra april i år er svært tydelig, og viser hvor lite studentene faktisk har å rutte med. Midt oppi en boligkrise og økende kostnader, må vi huske å leve også. Det er derfor veldig viktig at vi har en sterk studentsamskipnad, som klarer å ivareta våre behov. Å bygge studentboliger og ivareta studentens fysiske og psykiske helse, er de viktigste oppgavene som en studentsamskipnad har.

Derfor ber jeg dere om fornyet tillit, nå som leder av arbeidsutvalget. Jeg er tilgjengelig på melding eller en kaffeprat hvis det skulle vært ønskelig, og gleder meg til en spennende valgprosess.

Godt valg!

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
– Øke synligheten og relevansen blant studentene på alle utdanningsinstitusjonene, slik at flere har kjennskap til Velferdstinget og vårt arbeid

– Følge opp arbeidet med studentmeldingen, samt politiske gjennomslag i Hammersborgserklæringen og stortingsvalgprogrammene for 2025

– Jobbe med å utvikle organisasjonen gjennom forbedring av interne strukturer, som kan møte studentenes behov og utfordringer