Kulturstyret består av 11 representanter valgt av Velferdstinget og gir støtte til studentforeninger. I tillegg kan enkeltpersoner og prosjekter søke om prosjektstøtte. Nye organisasjoner og aktiviteter kan gis særlig støtte til oppstart, innkjøp av nødvendig utstyr og lignende. Hvert år behandler Kulturstyret mellom 250 og 300 søknader, og fordeler ca 2,9 millioner kroner. Midlene som fordeles kommer fra semesteravgiften.

Foreninger som søker støtte må ha egne vedtekter som er vedtatt av en generalforsamling, og som fastslår foreningens formål. Foreninger ved UiO og HiOA må være registrerte i Registreringsordningen for studentforeninger.