Hei! Jeg heter Øystein Martin Dulsrud Klungnes, er 24 år og studerer for tiden siviløkonomstudiet ved Handelshøyskolen BI. Jeg har og sittet som studentutvalgsleder og styrerepresentant ved Barratt Due Musikkinstitutt, hvor jeg studerte en bachelor i klassisk sang. I tillegg har jeg sittet som styrerepresentant ved Kunsthøgskolen i Oslo, hvor jeg studerte årsstudium i opera. Jeg har sittet i Velferdstinget i tre år og har et brennende engasjement for studentvelferd. Jeg har vært representant i Kulturstyret i to år og i valgkomiteen i et år. Jeg har lenge hatt lyst til å stille som styrerepresentant i Hovedstyret i SiO, men aldri hatt en studiehverdag der det har vært tid til å påta seg dette vervet frem til nå. Jeg brenner for god studentvelferd, og jeg har tidligere lagt ned mye tid og arbeid i å hjelpe med å finne gode løsninger for studentene, for eksempel som Studentutvalgsleder ved Barrat Due. Dette er noe jeg har lyst til å fortsette med i Hovedstyret.

SiO er en stor tilbyder av velferdstjenester til studentene i Oslo og omegn der studentene tilhører denne studentsamskipnaden. SiO har i dag gode tilbud som mange studenter oppsøker og drar nytte av. Jeg mener vi må tenke nytt på noen av SiOs områder, deriblant studentboligene. Leieprisene er for høye og vi må finne gode, varige løsninger som gjør det billigere for studentene uten at det går nevneverdig på bekostning av standarden på boligene. Leieprisene må gjøres overkommelige for studentene og ikke være et tilbud på lik linje med det private leiemarkedet, men et alternativ som har bærekraftige priser for en students økonomiske rammer.

Jeg har lenge vært en pådriver for studenthus og jeg gledes over at SiO har kjøpt St. Olavs gate 23. Med dette bygget ser jeg store muligheter og håper og tror dette er et bygg flere generasjoner med studenter vil få nye minner og muligheter i. Jeg er en pådriver for politikken SiO til nå har ført med at studentene som bruker tilbudet i all hovedsak skal betale for tilbudet, med unntak av blant annet helsetilbudet der en del blir subsidiert fra semesteravgiften. Dette mener jeg også er viktig med tanke på det nye studenthuset, og vi må finne løsninger med St. Olavs gate 23 så det ikke går på bekostning av SiOs andre tilbud, men heller bidrar til å styrke SiOs tilbud og rolle i studenthverdagen.

Jeg vil alltid sette studentenes beste og interesse først, og jobbe aktivt for et bedre SiO og en bedre studiehverdag for alle studentene tilhørende SiO. Jeg håper jeg kan få muligheten til å gjøre dette arbeidet, med Velferdstingets tillit.