Generell vurdering av programmet
Aps program sier lite om studenter, men er konkrete på studentboliger, kinorabatt for studenter under 25 og har en ambisiøs kollektivsatsning.

Om studentboliger (gul)
Regulere flere tomter til studentboliger. Vi vil at studenter skal være med og bidra til trivsel og mangfold rundt om i hele byen, og ønsker å få bygget minst tusen nye studentboliger i perioden.

Om studentbyen Oslo (rød)

Om samarbeid med utdanningsinstitusjonene (gul)
Utnytte den forskningen som drives i byen til økt verdiskapning. Dette skal skje i et samarbeid med Staten, Universitetet i Oslo og Innovasjon Norge. Vi trenger å minske avstanden mellom utdanningsinstitusjonene, forskning og næringsliv og vil arbeide for å følge opp næringsrelevant forskning på et tidligst mulig stadium.

Om sommerjobber, praksisplasser og stipender (rød)

Om kollektiv (grønn, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk)
Vil gjøre den indre bykjernen tilnærmet bilfri. AP vil ogsåbygge ny tunnel for T-banen gjennom sentrum. Tunnelen vil dekke viktige boområder og arbeidsplasser som Grünerløkka, Sagene og Ullevål. Bygge en tverrforbindelse for T-banen i Groruddalen og innføre sjuminutters avganger på flere T-banelinjer,

Kulturrabatter (gul)
Redusere billettprisen på kino for ungdom og innføre studentbillett.