Generell vurdering av programmet:
Høyre har det korteste programmet og nevner studenter færrest ganger. På plussiden er det et av få partier som lover praksisplasser og jobber for studenter . På minussiden lover Høyre ingenting om studentboliger eller studentrabatter på kultur eller kollektiv.

Om studentboliger :I (rød)

Om studentbyen Oslo :I (rød)

Om samarbeid med utdanningsinstitusjonene (gul)
Høyre vil styrke samarbeidet med Universitetet i Oslo og andre utdanningsinstitusjoner for å fremme og markedsføre Oslo som lokaliseringssted for kunnskapsintensivt næringsliv. Det gjelder særlig innenfor de sterkeste kunnskapsintensive næringsklyngene biovitenskap, kultur, maritime næringer, IKT og energi/miljø.

Om sommerjobber, praksisplasser og stipender (gul)
Høyre vil at Oslo kommune skal øke arbeidet med praksis- og karriererettede tiltak mot byens studenter og ha et økt fokus på etter og videreutdanning.

Kollektiv (gul, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk)
Høyre vil arbeide for utvidelse av T-banenettet mot Fornebu og mot A-hus, etablering  av en tverrforbindelse mellom linjene i Groruddalen og en ny T-banetunnel gjennom sentrumsbydelene som avlaster sentrumstunnelen. Arbeidet med å opprette hyppigere avganger i kollektivtrafikken må fortsette. Oslo Høyre ønsker også et tettere StorOslo-samarbeid, og bedre koordinering mellom tog, T-bane, trikk og buss.

Kulturrabatter:I (tilnærmet rød)
At Oslos kulturinstitusjoner skal ha et godt tilbud til barn, ungdom og studenter.