Generell vurdering av programmet:
KrF sier generelt lite om studenter, og kommer derfor dårlig ut i vårt vurderingsskjema. Men partiet har annen god politikk for unge voksne som faller utenfor vårt skjema.  På plussiden er det et av få partier som lover å kutte aldersbegrensningen på studentmånedskort. På minussiden sier KrFs program ingenting om studentboliger eller studentrabatter på kultur og er vage i formuleringen om studentboliger.

Om studentboliger (gul)
Oslo skal jobbe aktivt med reguleringer av tomter som foreslås til studentboliger

Om studentbyen Oslo (rød)

Om samarbeid med utdanningsinstitusjonene (gul)
KrF vil ha et sterkere samarbeid mellom næringslivet, offentlige myndigheter og utdanningsmiljøene slik at forskningsresultater kan utnyttes i næringslivet.

Om sommerjobber, praksisplasser og stipender (rød)

Om kollektiv (gul, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk):
KrF vil at det fortsatt er rimelig med månedskort på kollektivtrafikken i Oslo . Studentrabatt i kollektivtrafikken skal også gjelde studenter over 30 år. KrF vil også ha hyppigere avganger i kollektivtrafikken, særlig i rushtida.

Kulturrabatter (rød)