Som SV og Venstre har Rødts program  en egen del om studenter. Rødts program utmerker seg som meget studentvennlig, men Rødt er også det minste partiet i bystyret. Det er programmet som lover flest studentboliger i tall (1500) og det loves at kollektivtrafikk på sikt skal bli gratis. På minussiden sier programmet lite om samarbeid med studenter og utdanningsinsitusjoner og  ingenting om praksisplasser, sommerjobber eller stipend for studenter. 

Om studentboliger (gul)
Det må bygges langt flere studentboliger enn det eksisterer planer for i dag. Oslo må regulere tomter til studentboliger over hele byen. Tomtene skal ikke tilbys til markedspris, slik det gjøres i dag.

Konkret vil Rødt bygge 1500 nye studentboliger i Oslo innen 2015. Rødt vil også at kommunen skal tilby attraktive tomter i byen til statlig bygging av studentboliger, eller tilby staten å kjøpe leiligheter i nye byggeprosjekter, blant annet i Bjørvika.

Om studentbyen Oslo J (gul)
Studentene utgjør en betydelig andel av Oslos befolkning. Rødt Oslo vil at det skal være mulig å være heltidsstudent i Oslo, og vil derfor jobbe for et tilfredsstillende velferdstilbud for studentene

Om samarbeid med utdanningsinstitusjonene J (gul)
Byen skal stille til rådighet nødvendige arealer for byens høyere utdanningsinstitusjoner og støtte opp om internasjonale arrangementer på institusjonene.

Om sommerjobber, praksisplasser og stipender :I (rød)

Om kollektiv :D (grønn, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk)
Trappe ned prisene på kollektivtransport med mål om at den skal bli gratis for passasjerene.

At studentrabatt på kollektivtransport skal gjelde alle studenter, uavhengig av studiested og alder.

Arbeide for 10-minutters avganger på alle t-baneruter. I rushtida skal t-banen gå enda hyppigere. I sentrum skal det være 5-minutters avganger på buss og trikk. Nattilbudet på t-bane, trikk og buss må utvides. At det bygges T-baneforbindelse mellom linje 5 Vestli og linje 2 Ellingsrudåsen, helst via Lørensvingen – Haraldrud – Breivoll og Alnabru til Furuset.

Kulturrabatter J (gul)
Jobbe for at kulturtiltak som mottar støtte fra Oslo kommune skal ha studentrabatt. Dette skal også gjelde konsertsteder, teatre og Oslo kino.