Generell vurdering av programmet
Som Rødt og Venstre har SVs program  en egen del om studenter. SV har generelt et studentvennlig program. Det kan henge sammen med at partiet har blant de korteste programmene (18 sider). På minussiden sier programmet ingenting om praksisplasser, sommerjobber eller stipend for studenter og er vag når det kommer til studentboligsatsning og samarbeid med utdanningsinstiusjonene. 

Om studentboliger (gul)
Oslo skal være en pådriver for flere studentboliger ved å skaffe til veie tomter, rask byggesaksbehandling, og ved å samarbeide tett med staten og studentsamskipnaden

Om studentbyen Oslo (gul)
Oslo er Norges største studentby. SV vil at byen skal være et godt vertskap for studentene, og legge til rette for utdanningsinstitusjoner, studentboliger, fritidstilbud og velferd for studentene.

Om samarbeid med utdanningsinstitusjonene (gul)
Oslo har flere av Norges viktigste institusjoner for forskning og høyere utdanning. Mange av oppgavene deres ivaretar nasjonale og regionale behov, men det at institusjonene er plassert i Oslo gir byen unike fortrinn for næringsutvikling og tilgang til spesialisert arbeidskraft. Byen skal stille til rådighet nødvendige arealer for byens høyere utdanningsinstitusjoner og støtte opp om internasjonale arrangementer på institusjonene.

Om sommerjobber, praksisplasser og stipender (rød)

Om kollektiv (grønn, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk):
SV ønsker ingen aldersgrense på studentrabatter.

SV vil utvide kollektivtilbudet i Oslo. T-banen og trikken skal gå minst hvert femte minutt. Da må kapasiteten gjennom sentrum bli betraktelig bedre. SV vil derfor at det skal bygges en ny tunnel gjennom indre by for T-banen. SV ønsker gratis trådløst internett på samtlige t-banelinjer og at nattilbudet på kollektivtransporten skal utvides. Ved neste kommunevalg skal Oslo ha nye hensiktsmessige trikker.

Kulturrabatter (gul)
Vil innføre en ordning med studentrabatter på kino.