Generell vurdering av programmet:
Det programmet som kommer best ut i denne vurderingen. Venstre  er det partiet som lover flest konkrete studentsaker både når det kommer til bolig, praksisplasser og samarbeid med studenter. I likhet med SV og Rødt har programmet et eget studentavsnitt. På minussiden vil partiet ikke love å kutte aldersbegrensningen for studentmånedskortet eller rabatter på kino og scenekunst.

Om studentboliger (grønn)
Vil bygge minst 500 studentboliger i Bjørvika. Kommunen kan bidra tilbygging av flere studentboliger ved å ha en aktiv eiendomspolitikk og sørge for effektiv saksbehandling. Konkret vil Venstre bygge studentboliger i Bjørvika, på Filipstad og i tilknytning til Sogn videregående Skole og konvertere kommunale gårder i indre øst til studentboliger. Venstre vil at kommunen skal bidra til å finne flere egnede tomter for bygging av studentboliger

Om studentbyen Oslo (grønn)
Stiller seg positiv til etablering av nytt studentservicesenter i sentrum i regi av Studentsamskipnaden
Oslo skal være en attraktiv studentby der studenter kan bo og leve godt i et stimulerende miljø. Arbeidet med å profilere Oslo som studentby trenger et løft, og Oslo må ta sitt ansvar som vertskommune.

Vil legge til rette for et godt samarbeid mellom kommunen, lokalt næringsliv, studieinstitusjonene og studentene, blant annet ved å styrke arbeidet i prosjektet ”Studenthovedstaden”

Sommerjobber, praksisplasser og stipender (grønn)
Vil tilby egne stipendordninger for studenter som vil forske på Oslo og storbyproblematikk og tilby en egen stipendordning for unge med nedsatt funksjonsevne som ønsker å studere. Vil også innføre traineeordninger i Oslo kommune, innføre en trainee-ordning i Osloskolen for studenter med mastergrad som vurderer å bli lektor. Ta initiativ til nettverksbygging for studenter ved de høyere utdanningsinstitusjonene i Oslo for å gi minoriteter lettere inngang til arbeidslivet

Om kollektiv (grønn, her har vi bare tatt med deler av partienes politikk)
Oppgradere Blindern stasjon: Arbeide for 10-minutters avganger på alle t-baneruter. I rushtida skal t-banen gå enda hyppigere. I sentrum skal det være 5-minutters avganger på buss og trikk. Nattilbudet på t-bane, trikk og buss må utvides.

At det bygges T-baneforbindelse mellom linje 5 Vestli og linje 2 Ellingsrudåsen, helst via Lørensvingen – Haraldrud – Breivoll og Alnabru til Furuset. Det må snarest innføres vanlig lokaltakst for Oslo på reiser til og fra Ahus. Forbedre og utvide bysykkelordningen og gjøre den tilgjengelig på Universitetet i Oslo, Handelshøyskolen BI og andre høyskoler, samt i studentboligområder og gjøre det gratis å ta med sykkel på t-banen

Kulturrabatter (rød)