Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Kjære alle sammen, mitt navn er Polina Malinina og jeg kommer fra UiO delegasjonen. For tiden studerer jeg samfunnsøkonomi på UiO ved siden av å være nestleder i Kulturstyret.
 
Min reise i Kulturstyret startet i mars 2022 først som vara, deretter som representant og nå som nestleder. I løpet av disse månedene har jeg lært mye om hvordan KS, VT og studentpolitikken i Oslo og Akershus fungerer. Denne erfaringen er noe jeg vil ta med meg i vervet som leder.
 
Mine ambisjoner for KS er mangfoldige. Som leder vil jeg først og fremst effektivisere møtevirksomheten og strukturere arbeidet ytterligere. Dette vil inkludere både forberedelsene til møter, selve møtet og eventuelle etterarbeidet.
 
Når dette arbeidet er på plass, vil også min andre ambisjon være oppfylt; nemlig å være tydelig på hva KS trenger for å kunne vurdere en søknad. Jeg har i det siste opplevd at foreningene er ikke like nøye med dokumentasjon, noe som medfører at flere får kutt i søknadssum eller avslag på søknaden. Derfor må både vi i KS og foreningene være tydeligere på dokumentasjonen vi trenger for å kunne fullt svare ut innstillingen på søknaden.
 
Begge disse går hånd i hånd med min målsetting om bedre samarbeid med SiO Foreningene og å øke synligheten av KS ved deres arrangementer. Det er SiO Foreningene som er ansvarlige for å tilby hjelp ved utfyllingen av søknaden og ressursbank som søknads- og regnskapskurs. Bedre samarbeid og tydeligere kommunikasjon med SiO, herunder også foreningene, vil føre til at KS lettere vil kunne ta stilling til innstillingen og treffe bedre vedtak.
 
Ved at alt dette er på plass mener jeg også at KS har et godt grunnlag for å kunne videreutvikle seg, og samtidig som at vi har kunnet øke det sosiale samholdet i KS. Dette er et viktig aspekt for meg, fordi mennesker jobber bedre i en mer hyggelige miljø. Derfor tenker jeg at vi kan forbedre det sosiale miljøet vi har i dag.
 
Jeg håper jeg får tilliten til å være KS’ leder og kunne representere oss/det!