Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Kjære Velferdstinget,

Mitt navn er Polina Malinina. For tiden studerer jeg samfunnsøkonomi på UiO ved siden av å være leder i Kulturstyret. Jeg ønsker å stille på nytt som leder av Kulturstyret av flere viktige grunner. Dette vervet innebærer et betydelig ansvar som jeg føler meg både kompetent og engasjert til å ta på meg.

Som leder av Kulturstyret vil jeg få muligheten til å spille en sentral rolle i å vurdere og innstille på alle innkommende søknader. Dette ansvarsområdet gir meg en unik sjanse til å påvirke tildelingen av midler og ressurser til ulike kulturprosjekter og arrangementer som beriker studentmiljøet. Jeg har alltid hatt en lidenskap for kultur og studentfrivilligheten, og det å kunne være med på å støtte og fremme kreative initiativer i studentfellesskapet er noe jeg virkelig brenner for.

Videre innebærer dette vervet også det viktige ansvaret
med å kalle inn til møter sammen med administrasjonen. Dette gir meg muligheten
til å være en brobygger mellom studentforeningene og de nødvendige
administrative ressursene. Jeg ser på dette som en mulighet til å skape
effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom de ulike aktørene, noe som vil være til fordel for alle involverte.

Jeg har nå sittet et år som leder, men jeg føler meg ikke ferdig. Jeg elsker studentfrivillighet, og størst av alt er motivasjonen min til en ny periode fordi jeg er overbevist om at jeg kan bidra til å fremme Kulturstyrets arbeid på en positiv måte, samt øke bevisstheten om studentkultur og -aktiviteter.

Jeg ønsker å bidra til å skape et inkluderende og dynamisk miljø der alle studenter kan trives og utvikle seg. Derfor ønsker jeg å stille på nytt som leder av Kulturstyret, med forventningen om å kunne videreføre mitt arbeid for studentenes beste og kulturell berikelse.