Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2022

I det siste året har jeg sittet som medlem av internasjonale komiteen. I det året klarte vi å komme med et par resolusjoner som hjelper internasjonale studenter sitt velferd.

Grunnet til jeg vil stille til leder av den internasjonal komiteen er rett og slett på grunn av at jeg bryr meg om internasjonale studenter og er klar for å kjempe for deres rettigheter. I tillegg til det, har jeg vært en representant fra internasjonale komiteen på Velferdstinget sine møter og klarte å rekruttere representanter fra forskjellige utdanningsinstitusjoner. Til sammen utgjør vi en liten lag som representerer internasjonale studentenes sine stemmer.

Erfaringen jeg har er først og fremst min internasjonale bakgrunnen. Jeg er født i Riga, Latvia og dro på utveksling til Norge i 2017/2018. Nesten 5 år senere studerer jeg på samfunnsøkonomisk analyse på Universitet i Oslo. Jeg forstår hvor mye det går inn i å komme til helt nytt land. Jeg er også en aktiv medlem i internasjonale studentenes sin miljø og er alltid interessert i hvordan går det med integreringen i det norske samfunnet.

Jeg håper at jeg får mulighet til å representere stemmene av internasjonale studenter i Velferdstinget.