Politisk grunndokument for Velferdstinget i Oslo og Akershus 2018-2022 redigert februar 2022