Råd for de mindre

De mindre institusjonene tilknyttet Velferdstinget skilles ut i et eget samlingsforum som setter sitt eget mandat og ledes av samarbeidsansvarlig i Velferdstinget. Forumet har to representanter inn i Studenthovedstaden og vil ha formøter før hvert studenthovedstadsmøte.

Følgende inviteres til samlingsforumet

Referater