En resolusjon er en formell uttalelse om et politikkområde vedtatt av en organisasjon eller gruppe. Ofte er den mer spisset enn det man kan finne på arbeidsprogram, handlingsplan eller prinsippprogram.

Resolusjon: Studenters tannhelse er et offentlig ansvar (09. februar 2019)

Resolusjon: Reproduktive rettigheter og seksuell helse – Ikke innskrenk abortloven (09. februar 2019) 

Resolusjon: Resolusjon om Toma (12. november 2018)

Resolusjon: Studiestøtten må styrkes – ikke svekkes (12. november 2018)

Resolusjon: Reproduktive rettigheter og seksuell helse – Ikke innskrenk abortloven (09. februar 2018) 

Resolusjon: for OSI (23. mars 2017)

Resolusjon: Kringsjø studentpub, -miljø og velferd i studentbyen (23. mars 2017)

Resolusjon: Trimveien 4 -krav om erstatningsarealer (23. mars 2017)

Resolusjon: Halv pris på dagens middag under eksamensperioden (27. februar 2017)

Resolusjon: Fruktabonnement (27. februar 2017)

Resolusjon: Tildeling av studentbolig etter endt førstegangstjeneste (18. april 2016)

Resolusjon: Resolusjon om SiO-vaksiner (17.mars 2016)

Resolusjon: Bekjemp matsvin (17. mars 2016)

Resolusjon: Resolusjon om TOMA (17. mars 2016)

Resolusjon: Resolusjon fra arbeidsutvalget – «Diagnose: Student» (15. februar 2016)

Resolusjon: Kjøttfri mandag i SiOs kantiner (15. februar 2016)

Resolusjon: Omregulering av kunstgressbanen (09. november 2015)

Resolusjon Kulturkort (11. november 2014)

Resolusjon om radio i studentkafeéne  (07. april 2014)

Resolusjon om varmmat i studentbarnehagene (30.mai 2012)

Resolusjon om deltidssykemelding (30.mai 2012)

Resolusjon om miljøvennlig uke (30.mai 2012)