Kulturstyret oppfordrer foreninger som søker støtte hos oss til å finne flere inntektskilder. Det finnes en rekke støtteordninger som bevilger midler til studentforeninger i Oslo og Viken. Kulturstyret har laget oversikt over disse og anbefaler at studentforeningene bruker ressursbanken aktivt for å finne støtteordninger som passer for foreningene deres.

Ressursbank for foreninger (sist oppdatert 14. november 2023).