Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

SiO skal være en organisasjon i vekst. Skapt for studenter, og skapt av studenter. Dette bør være visjonen for hvordan SiO skal utvikles for perioden som kommer.

Jeg stiller meg til disposisjon for vervet som styrets leder for perioden som kommer.

Med meg som styreleder vil SiO få en trygg og robust frontfigur som har solid erfaring fra mediehåndtering og god innsikt i forholdet mellom styrets arbeid og administrasjonen.
Gjennom min erfaring fra tunge politiske verv i formannskap og kommunestyre er jeg godt rustet for oppgaven med å lede arbeidet til styret. Mine kolleger fra både politikk og arbeid beskriver meg som en person med svært høy arbeidskapasitet, god evne til å delegere, samt svært gode evner til å kunne skape enighet og håndtere uoverensstemmelser og konflikter.

I løpet av mine fire år i kommunens øverste politiske ledelse og tre års erfaring som fylkesleder og medlem av landsstyret i Europeisk Ungdom vil jeg være en god og trygg styreleder som bidrar til å dra organisasjonen fremover.

Ærlighet og beslutsomhet er det viktigste for meg. Styrets avgjørelser skal bygge på åpenhet og gjennomtenkte beslutninger. Og avgjørelsene som tas skal bygge på samarbeid og at alle rundt bordet blir hørt.

Jeg er et trygt og godt valg som styreleder for en organisasjon som både skal takle endringer i samfunnet, men ikke minst at vi oppfyller samfunnsoppdraget vårt: Å legge til rette for, og skape den best mulige studietiden for alle studenter i SiO.