En skikkelig organisasjonsnørd som elsker dugnad, det er meg. Jeg har stadig små og store prosjekter på gang, og engasjerer meg særlig for hvordan vi mennesker i fellesskap kan utgjøre store forskjeller for hverandre. Mat og måltider er noe som gjennomsyrer alles liv, enten vi vil eller ikke. Jeg ønsker å bli en del av SiO Mat og Drikke for å kunne bidra til at mattilbudet blir enda mer fremoverlent og innovativt.

Jeg er en energisk og nysgjerrig person, og nysgjerrighet har drevet meg til å bo til sammen to år i ulike land i Latin-Amerika og et halvt år i Tanzania. På alle reisene har jeg kombinert studie med frivillig arbeid av ulik art, fra rus til språklæring. Jeg har lært mye om møter mellom ulike kulturer, kommunikasjon, samarbeid, og ikke minst lært hvor ulike mennesker er. Samtidig klarer vi ofte å finne felles tanker og verdier hvis vi er nysgjerrige på hverandre, og et enkelt måltid kan gjøre mye for at vi klarer å møtes i dialog.
Jeg har flyttet mye i løpet av min studietid og jeg vet hvor utfordrende det kan være å starte på nytt, pandemi eller ikke. Særlig vil jeg trekke frem hvor viktig psykisk og fysisk helse har vært for meg og hvor sterkt dette påvirkes av mat. Dette har blitt en av fanesakene i mitt engasjement og som en forlengelse av dette står miljø og særlig optimalisering av ressurser sterkt.

Jeg er 24 år og studerer klinisk ernæring på UiO. Tidligere har jeg studert ernæring, mat og kultur med fokus på bærekraft og innovasjon, i tillegg til noe administrasjon, kommunikasjon og ledelse. Selv bor jeg i SiO studentbolig, trener på Athletica og er stadig innom SiOs mange kafeer og kantiner. Dette er nyttige erfaringer jeg tar med meg om SiO som organisasjon, og ikke minst om hvilken kjøpekraft og dermed påvirksningskraft, SiO har. Jeg har lært at ernæring er et felt hvor det stadig kommer ny forskning og nye innovasjoner, og nettopp derfor er det viktig at SiO Mat og Drikke er en synlig fremoverlent organisasjon for nåtidens og fremtidens studenter. Dette håper jeg å kunne bidra med dersom jeg blir valgt inn som representant i styret til SiO Mat og Drikke.

Gjennom diverse verv i organisasjoner og på fakultetet har jeg lært at god forberedelse, tydelig kommunikasjon og åpenhet for ideer og innspill er viktig for å få et best mulig langsiktig resultat. Det vil alltid komme utfordringer underveis, og jeg etterstreber å møte dem med nysgjerrighet, pågangsmot og høy kvalitet på arbeid.

Dersom jeg skulle bli valgt inn i styret, håper jeg å kunne bidra til redusert matsvinn, mer bruk av norske råvarer, og en innovativ og helhetlig tilnærming til mattilbud. Jeg håper å få muligheten til å lære enda mer om matproduksjon og -tilbud for studenter, samarbeide med erfarne folk i SiO Mat og Drikke og at vi sammen kan via mattilbud bidra til bedre fysisk og psykisk helse for studentene.

Godt valg!