Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2023

Hei! Mitt navn er Sindre Clasen, 24 år gammel og kommer fra Nordre Follo, Akershus. Jeg ønsker å stille som medlem av styringsgruppen for Studenthus. For øyeblikket studerer jeg 2 året på Bacheloren Ledelse av kreativnæring ved Handelshøyskolen BI. På siden av studiene er jeg engasjert i studentfrivilligheten igjennom linjestyret som prosjektleder og medlem i studentradioen Radionova.

Fra tidligere har jeg bred erfaring i å sitte i styrer og arbeide med studenthuset. Tidligere har jeg sittet i et styret på Det Akademiske Kvarter og har jeg har vært frivillig hos studenthuset Chateau Neuf. Mine erfaringer i å observere og delta på drift av disse 2 student husene, er erfaring jeg tenker å ta med videre på deltagelsen i styringsgruppen for St. Olavs gate 23.

Jeg har også bred erfaring med studentfrivillighet fra ulike studentforeninger i Bergen og Oslo. Tidligere har jeg vært frivillig i Bergen student-TV, Studentradioen i Bergen, UKA på Blindern 2023, Linjestyret til CIM og Radionova. Å være frivillig i disse foreningene har gitt meg en god innsikt i hvordan ulike studentforeninger organiserer seg. I stillingen som Pressesjef for UKA på Blindern og prosjektleder for linjestyret til CIM, har jeg fått god erfaring i arbeide opp imot store og mindre prosjekter.
Jeg håper jeg får muligheten til å bidra i styringsgruppen i St. Olavs gate 23.