Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget våren 2024

Hei alle!

Mitt navn er Sondre og jeg ønsker å stille til politikk- og medieansvarlig for Velferdstinget i Oslo og Akershus. Jeg er engasjert i politikk, både studentpolitikk og storpolitikk, og føler at studenter kunne og skulle hatt en mye større rom i den offentlige debatten. Jeg vil opp til politisk plattform med ønskene og idéene til Velferdstinget, opp til SiO og bystyret. Jeg har lyst til å gjøre en innsats for å holde Arbeidsutvalget politisk oppdatert, representere Velferdstingets interesse i høringene rundt det stadig utviklende Oslo og omegn, og forme byen til å bli en god studentby for oss som studerer her.

Jeg har vært engasjert i frivilligheten fra før jeg debuterte som arbeidstaker i 15-årsalderen. Fra de forskjellige foreningene jeg har vært styremedlem i har jeg fått en bred erfaring av forskjellige organisasjoner og strukturer. Jeg har fått sjanse til å både drive økonomi og regnskapsføring og lede en studentpolitisk liste. Jeg er glad organisasjon, og jeg er stolt av å være en del av studentpolitikken, en bevegelse organisert fra lite til stort med idealer og håp om en bedre hverdag for studenter. Jeg tror jeg har noe å by på i Arbeidsutvalget, og håper dere kunne vurdert meg som en kandidat til vervet.

Godt valg!

Nevn tre mål du vil oppnå i vervet
Jeg har veldig lyst til at politikerne skal høre mer på oss. Nå kommer det et nytt stortingsvalg neste år, kanskje med et regjeringsskifte, og partiene arbeider angivelig med de politiske plattformene sine nå i håp om å gjøre et godt valg i samtlige fraksjoner. Det er en ypperlig anledning for å fronte studentpolitikk. I Norge er det dessverre lav valgdeltakelse hos unge, sannsynligvis fordi de ikke føler at politikken til partiene våre representerer interessene deres, og veldig mange unge i dagens samfunn blir studenter. Statistikk viser at hvis man stemmer et politisk parti en gang i livet, er det økt sannsynlighet for at man vil stemme det igjen, og jeg tror dette bør være en sterk motivator for partier til å implementere og revidere konkret studentpolitikk i partiprogrammene sine og aktivt fronte studentpolitikken de står for. Etter min tid i vervet håper jeg at politikerne har tatt litt mer hensyn til studenter og studentpolitikken i partiprogrammene sine, og at de FRONTER denne politikken aktivt.

Jeg ønsker å knytte Lillestrøm sterkt til Oslo, både som et studiested og en by studenter kan bo i. Dette er en pågående prosess hvor studenters innspill fra Velferdstinget er veldig viktig mens utformingen skjer. Jeg tror studentenes innspill er veldig viktig for utviklingen av de nye studenttilbudene som skal komme, og det er viktig at vi i Velferdstinget er på, møter i høringene og fronter våre ønsker, så kan vi hvert fall slå i bordet og si at vi gjorde vårt aller beste i møte med utviklende politikk.

Jeg tror også på en samlet studentbevegelse. Tidligere arbeidsvalg har kritisert UiO-delegasjonsleder for å fronte resolusjoner i Velferdstinget som ikke skal være knyttet til Velferdstingets mandat, men politisk ansvarlig er jo nettopp en perfekt rolle for å fronte resolusjoner, som studiestøtten. I mitt første punkt nevnte jeg at jeg ville se mer av studentenes politikk og agenda i storpolitikken. En annen ting jeg gjerne skulle sett var en økning i studiestøtten. Velferdstinget har fattet politikk og et klart ønske hvor vi vil at studiestøtten skal ligge, og hvis spesielt dette ene, store kravet kunne blitt et politisk spillefelt for politikerne, så ville jeg sagt meg veldig fornøyd med perioden min i vervet.