Kandidatpresentasjon – Valg i Velferdstinget høsten 2022

Mitt navn er Stine Johannessen, jeg er 26 år og kommer fra Bergen. Jeg går nå første året på master i strategisk HR ved Høyskolen Kristiania. I tre år har jeg vært en del av hovedstyret til SiO, hvorav de to siste som styreleder. Jeg ber nå om tilliten til å fullføre mitt siste år som tillitsvalgt i styret, igjen som styreleder.

Motivasjonen min til å stille til dette vervet er sammensatt, men det viktigste ønsket er å fortsette å bedre studiehverdagen til studentene våre i Oslo og Viken, snart Akershus.

SiO er en kompleks organisasjon med flere tjenesteområder og et stort nedslagsfelt. Dette krever en styreleder med god oversikt, evne til å sette seg inn i flere ulike problemstillinger samtidig, en som utfordrer og tør å stille de kritiske spørsmålene. Som styreleder kreves det også at man klarer å se og balansere studentenes og organisasjonens behov, og se helheten. Dette er utfordringer jeg vet at jeg mestrer og som jeg ønsker å fortsette med, slik at våre studenter får det tilbudet de fortjener.

I 2022 har jeg vært en del av styret til samskipnadsrådet. Det betyr at jeg har fokusert mye på samskipnadenes rammevilkår på et nasjonalt nivå. Det har gitt meg muligheten til å knytte gode og viktige relasjoner til myndighetspersoner, nasjonalt og lokalt. Det neste året ønsker jeg å snu mitt fokus innover igjen, for å finne de åpenbare områdene hvor SiO kan bli enda bedre til å etterkomme studentenes ønsker og behov. Jeg ønsker å utnytte den politiske kapitalen jeg har opparbeidet meg, samt den påvirkningskraften som jeg selv har sett at SiO har i viktige studentvelferdsspørsmål. Nå som vi går inn i et nytt kommune- og fylkestingsvalg kan dette bli viktig for å sikre studentene de beste vilkårene. Videre ønsker jeg også at SiO skal ta en tydeligere posisjon i den offentlige debatten i saker som angår oss, og være mer proaktiv i måten vi kommuniserer på.

De siste årene har bydd på mye usikkerhet. Korona og nedstengning har satt sitt preg på SiO og studentene. En dårligere studentøkonomi, økte kostnader generelt i samfunnet og en krig i Europa preger enda hverdagen vår. Studentenes psykiske helse blir også dårligere. Det er derfor viktig at SiO fortsetter å utvikle gode tjenester innenfor dette området og at man satser enda mer på lavterskel og forebyggende tiltak, så vel som å bygge oppunder og fortsette å forbedre det gode behandlingstilbudet vi har.

Styreledervervet er et spennende og utfordrende verv som krever mye av personen som innehar vervet. Det er noe jeg har god forståelse for og jeg ønsker å fortsette å gjøre SiO til den beste studentsamskipnaden vi kan være. Dette krever bred studentinvolvering, i alle deler av organisasjonen, og det krever at SiO som organisasjon ser og støtter studentenes krav. De saker som angår studentene angår også samskipnaden, og vice versa.

Jeg håper at dere vil gi meg tilliten til dette tungtveiende vervet! Ta gjerne kontakt om det skulle være noen spørsmål som dukker opp. Godt valg!